แนะนำการใช้ Mathematica เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

รวบรวมโดย พงศกร สายเพ็ชร์

กลับไปหน้าแรก

ตอนที่ 2: การคำนวณเบื้องต้น

การคำนวณแบบค่าแท้จริง (exact) และ ค่าประมาณ (approximate)

จำนวนเชิงซ้อน

ตัวแปร

ฟังค์ชันพร้อมใช้ (Built-in Functions)

ฟังค์ชันกำหนดเอง (User-defined Functions)

โมดูล (Module)


Created by Mathematica  (July 26, 2005)