แนะนำการใช้ Mathematica เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

รวบรวมโดย พงศกร สายเพ็ชร์

กลับไปหน้าแรก

ตอนที่ 3: กราฟ 2 มิติ

กราฟ 2 มิติจากฟังค์ชัน

กราฟ 2 มิติแบบ Implicit และ Parametric

กราฟ 2 มิติจากข้อมูล

ภาพเคลื่อนไหว (Animations)


Created by Mathematica  (September 8, 2005)