◀ Previous Next ▶ Up ▲การรับข้อมูลพัลล์จากพอร์ตขนานแล้วเก็บเป็นจำนวนพัลล์ โดยใช้ IC MAX516 ร่วมกับโปรแกรม VB

สัญญาณที่รับมาเป็น 0000111111100000111110000 ซึ่งมีความกว้างของพัลล์แตกต่างกัน โดยที่ผมต้องการช่วงของการเปลี่ยนจาก 1 เป็น 0 ให้มีการเก็บค่าเป็น 1 พัลล์ ซึ่งทำอย่างนี้ไปตลอดแล้วบวกเพิ่มไปเลื่อยๆ การเก็บข้อมูลเก็บโดยใช้โปแกรม VB ขอความกรุณาด้วยครับ ขอบคุณครับนายธรรมรัตน์ ทองเรือง

จากคุณ : นายธรรมรัตน์ ทองเรือง -[ 18 เม.ย. 50 - 10:48:56 A:10.100.30.75 X:202.28.35.1 ]

กระทู้ยอดนิยม