◀ Previous Next ▶ Up ▲


witpoko.com


วิธีการกำหนดรหัสพนักงาน

ผม ใช้ phpmyadmin ในการกจัดการฐานข้อมูลแล้วผมต้องการกำหนดรหัสพนักงาน เช่น 510102001 โดย 2 ตัวแรก เป็น ปี 2ตัวต่อมาเป็น รหัสแผนก อีก 2 ตัวถัดมาเป็นรหัสตำแหน่ง 3 ตัวสุดท้ายเป็นเลขลำดับที่ของพนักงาน จากตัวอย่างนี้ผมมีปัญหาที่ว่าจะมีวิํธีการอย่างไรที่จะกำหนดรหัสที่ขึ้นต้นด้วย 0 เช่นรหัสลำดับที่ของพนักงาน (001) ที่จะให้มันเพิ่มขึ้นเองโดยไม่ซำ้กกัน

จากคุณ : kc -[ 24 ก.ค. 51 - 10:30:39 A:202.29.52.244 X: ]

กระทู้ยอดนิยม