◀ Previous Next ▶ Up ▲


witpoko.com


อยากทราบวิธีการ search ข้อมูลหลายตารางนี่ทำยังไงคะ หนู๋ลองวิธีนี้แล้วมันออกมาหมวดเลย ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรคะ select

อยากทราบวิธีการ search ข้อมูลหลายตารางนี่ทำยังไงคะ หนู๋ลองวิธีนี้แล้วมันออกมาหมวดเลย ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรคะ

select a.*,b.name,c.name from wine a,type1 b,type2 c where (a.name like '%$key%') OR  (b.name like '%$key%') OR  (c.name like '%$key%')จากคุณ : earn777 -[ 23 ก.ค. 51 - 12:14:49 ]

กระทู้ยอดนิยม