◀ Previous Next ▶ Up ▲


witpoko.com


unsigned กับ signed

unsigned กับ signed int

ต่างกันอย่างไรครับในการใช้งานปฏิบัติ?

ที่ผมทราบคือ unsigned จะเอา พื้นที่ที่ใช้เก้บค่า negative ไปใช้เก้บค่า positive เท่านั้นครับ

แล้วถ้าใช้ unsigned ในการเก็บจำนวนปกติจะถือว่าเป็นการประหยัดหน่วยความจำไหมครับ(ในกรณีตัวเลขยาวมากๆ)?จากคุณ : Elixir The High Priest -[ 25 ธ.ค. 50 - 15:18:52 ]

กระทู้ยอดนิยม