◀ Previous Next ▶ Up ▲ศิริประสุประตินาถ

ศิริประสุประตินาถ
ข้าพเจ้าได้พบหนังสือแผ่นนี้ด้วยความบังเอิญ เมื่ออ่านดูแล้วเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา
จึงได้พิมพ์แจกเป็นการกุศลทาน ซึ่งในใจความหนังสือมีอยู่ว่า
วันหนึ่งในโบสถ์ของวัด ชิวิประสุประตินาถ ได้มีหลวงพ่อองค์หนึ่ง ได้นั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ของวัดในเวลานั้น
ก็มีงูตัวหนึ่งได้เลื้อยออกมาจากหน้าพระพุทธรูปในโบสถ์ หลวงพ่อเมื่อได้เห็นงูตัวนั้นก็เกิดอาการกลัวหลังจากนั้นงูก็ได้กลายเป็นมนุษย์ในรูปของพราหมณ์
แล้วก็พูดกับหลวงพ่อว่า เจ้าไม่ต้องกลัวและตกใจ เจ้าจงฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือพระยานาคราช และได้มาจุติ ณ วัดแห่งนี้ เพื่อบำบัด ปัดเป่าความชั่วราย และคนบาป
คนที่ทำกรรมไว้มากจะพินาศตายไปจากโลกนี้ และจงประกาศให้คนได้รู้ทั่วว่า ผู้ใดนำเรื่องของข้าพเจ้าไปพิมพ์แจก 1000 ใบภายใน 10-15วัน
มันผู้นั้น จะมีโชค มีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ และผู้ใดได้รู้ได้อ่านอย่าคิดว่าเป็นการหลอกลวง หรือไม่เชื่อ ผู้ใดคิดพิมพ์แจกภายใน10-15วัน
หรือแจกต่อๆไป เก็บไว้สวดมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
จากนั้นหลวงพ่อองค์นั้นได้พิมพ์แจก 1000 ใบ หลังจากนั้นประมาณ 3-4 วันเท่านั้น ท่านได้สำเร็จวิชาต่างๆและคุณโกปินคะ ประสาทคุปหา ได้พิมพ์แจก 1000 ใบ
เขาได้เงินทองที่ผู้อื่นหยิบยืมไปคืนมา ส่วนอีกรายหนึ่งก็ได้พิมพ์แจก 100 ใบ เขาถูกล๊อตเตอรี่ 1 ล้านบาท ส่วนอีกรายเป็นถีบสามล้อ ก็พิมพ์แจก 650ใบ เขาเจอแจกันทอง
อีกรายเป็นคนตกงานไปสมัครที่ใหนก็ไม่มีใครรับ พอเขาพิมพ์แจก สามถึงสี่วัน เขาก็หางานทำได้เป็นงานที่ดี และอีกรายหนึ่ง อ่านรู้แล้วไม่เชื่อจึงฉีกทิ้ง หลังจากนั้นได้ประมาณ
หนึ่งถึงสองวัน ลูกชายเขาก็ตาย อีกรายหนึ่งได้อ่านแล้ว คิดจะพิมพ์แจกและผัดวันประกันพรุ่งจนเลยกำหนด ผู้นั้นเป็นพ่อค้า ทำการค้าก็ขาดทุน และพ่อเขาก็มาตายจากไปอีกด้วย
และอีกรายหนึ่งก็พิมพ์แจก 1000 ใบไม่กี่วันก็มีเงินทองอย่างไม่น่าเชื่อ อยู่ก็มีเงินขึ้นมาเอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในโบสถ์ในวัด ชิวิประสุประตินาถ นี้ ต้องคิดด้วยความ
สัตย์จริง และครัทธา อ่านแล้วต้องพิมพ์แจก อ่านแล้วอย่าฉีกทิ้ง ให้แจกต่อๆกันไปด้วยศรัทธา และเชื่อถือจะเป็นผลดีแก่ตนเอง
คาถาบูชาดดวงประจำวันทั้ง 7 วัน
เกิดวันอาทิตย์ อะ วิช สุ นุส สา นุส ติ ชื่อนารายณ์แปลงรูปใช้เสกเครื่องหอมเมตตามหานิยม สวดวันละ 6 จบ
เกิดวันจันทร์ อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา ชื่อกระทู้เจ็ดแบกใช้เสกข้าวกินกันศาสตราวิธเขี้ยวงา สวดวันละ 15 จบ
เกิดวันอังคาร ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง ชื่อฝนเสน่หา ใช้ภาวนาเสกหมากหรือภาวนาแก้กระหายน้ำ สวดวันละ 8 จบ
เกิดวันพุธกลางวัน ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท ชื่อนารายณ์เคลื่อนสมุทร ใช้เสกพริกไทย เสกปูนสูญฝี สวดวันละ 17 จบ
เกิดวันพุธกลางคืน คะ พุท ปัน ทุ ธัมวะ คะ ชื่อพระนารายณ์พลิกแผ่นดิน ใช้ทางแก้ความผิด สวดวันละ 12 จบ
เกิดวันพฤหัสบดี ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ ชื่อตวาดฟ้าป่าหิมพานต์ ใช้ภาวนากันศัตรูและร้าย สวดวันละ 19 จบ
เกิดวันศุกร์ วา โธ โน อะ มะ มะ วา ชื่อนารายณ์พลิกแผ่นดิน ใช้ภาวนาพรางตาคนให้เลือนลาง สวดวันละ 21 จบ
เกิดวันเสาร์ โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ ชื่อนารายณ์ขว้างจักร ใช้ภาวนาข่มขวัญศัตรูดีนัก สวดวันละ 10 จบ
พิมพ์เผยแพร่เป็นกุศลทาน
ฉบับที่ถูกต้องสมบูรณ์
จากการศึกษา ของต้นฉบับหลายๆฉบับ
คำสวดที่บางฉบับพิมพ์ มีดังนี้ ชะยาสะนาคะตา ของวัดระฆังคือ ชะยาสะนากะตา แปลว่าผู้ประทับเหนืออาสนะแห่งชัยชนะ อาสูง อานันทะราหุโล ที่ถูกคือ อาสูง อานันทะราหุลา แปลว่า
พระอานนท์และราหุลประทับที่เบื้องขวา เกสันโต เอเตสีติ มะหาเถรา ที่ถูกคือ อตาสีติ มะหาเถรา แปลว่า พระมหาเถระ แปดสิบ พระองค์ ชินา นานาพา ละสังยตตา ที่ถูกคือ
ชินาณาวะระสังยุตตา นา สอง ตัวคือ นา กับ ณา ไม่ใช่นา สามตัว แปลว่า อำนาจของพระชินเจ้า ในการสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งๆขึ้น ก่อนจะเจริญภาวนา
จึงขอให้ ตั้งนะโม สามจบ และน้อมจิตระลึกถึงพระคุณสมเด็จโต ด้วยคำบูชาดังนี้
ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธนะกาโม ละเภ ธนัง อัตถิ กาเย กายะ ญายะ เทวานัง ปิยิตัง สุตตะวา
อิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ
ชะยา สะนา กะตา พุทธา เชตะวามารัง สะวาหะนัง จตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา
ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปิติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา
สีเส ปิติฏฐิโต มัยหัง พุทธโธ ธัมโม ทวิโล จะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร
หะทะเย เม อนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก
ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุลา กัสสะโป จะ มหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก
เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว
กุมาระกัสสะโป เถโร มเหสี จิตตะวาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร
ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ
เสสาสีติ มหาเถรา วิชิตา ชะนะสาวะกา เอตาสีติ มหาเถรา ชิตาวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสันฐิตา
ชินาณา วะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา วาตะ ปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุ ปัททะวา
อะเสสา วินะยัง ยันตุ อนันตะชินะเตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะ ปัญชะเร
ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัน มะฮี ตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มหาปุริสาสะภา
อิจเจวะ มันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ


จากคุณ : POK -[ 9 พ.ค. 51 - 16:20:26 A:68.120.229.118 X: ]

กระทู้ยอดนิยม