◀ Previous Next ▶ Up ▲


witpoko.com


ขอทราบวิธีการไร้ท์แผ่นที่ถูก protect ไว้ค่ะ

คือว่าได้ซื้อแผ่นโปรแกรมภาษาอังกฤษไว้ชื่อ "English Grammar in Use" แล้วพอจะสำเนาเก็บไว้อีกชุด พอไร้ท์เสร็จแล้วลองเล่นดู ปรากฎว่ามันขึ้นข้อความ "Unable to authenticate original disc within time limit"

จากคุณ : เอ -[ 19 ส.ค. 50 - 09:34:15 A:203.113.37.7 X: ]

กระทู้ยอดนิยม