◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ทฤษฎีเกมกับการเมือง

  เกมแห่งความร่วมมือ
  เกมแห่งความร่วมมือ (Stag hunt) เป็นเกมที่มีผู้เล่น 2 พรรคคือ เพื่อแผ่นดินและชาติไทย ในทางเลือก 2 ทาง ซึ่งเป็นทางเลือกระหว่างทางที่ปลอดภัยกับการให้ความร่วมมือกับอีกฝ่าย มีสถานการณ์ดังนี้

  ผู้เล่นสองพรรคต้องการเลือกเล่นการเมืองหนึ่งระหว่างร่วมรัฐบาลกับไม่ร่วมรัฐบาล ซึ่งร่วมรัฐบาลมีผลตอบแทนดีกว่าไม่ร่วมรัฐบาลมาก แต่ก็ต่อรองยากกว่าเช่นกัน จำเป็นต้องใช้พรรคสองพรรคร่วมมือกันจึงจะล่าได้ ในขณะที่กระต่ายมีราคาต่ำแต่ล่าได้ง่าย สามารถล่าได้โดยใช้เพียงคนเดียว
  เกมนี้สามารถเขียนแสดงในรูปแบบตารางได้ดังนี้

  ...............ร่วม...............ไม่ร่วม
  ร่วม........(10,10).............(0,3)
  ไม่ร่วม....(3,0)................(3,3)

  จะเห็นว่าเกมในรูปแบบนี้ไม่มีกลยุทธเด่น และมีจุดสมดุลของแนชสองจุดคือ (+10, +10) และ (+3, +3) ซึ่งการที่ผู้เล่นทั้งสองจะได้ผลตอบแทนสูงสุดนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน คือเลือกร่วมรัฐบาลทั้งคู่ ซึ่งผู้เล่นจะต้องมีความไว้วางใจผู้เล่นอีกฝ่ายด้วย

  สรุปคือร่วมรัฐบาลทั้งคู่ เพราะการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ แบ่งเก้าอี้ลงตัวเมื่อไหร่ก็จบ ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านเพราะจะไม่ได้อะไรเลย

  จากคุณ : บังทอง - [ 24 ธ.ค. 50 22:26:24 A:58.8.119.143 X: TicketID:149201 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม