◀ Previous Next ▶ Up ▲ 
ถ้านายก.ทำการหมั้นกับนางค.ขณะที่มีคู่สมรสอยู่แล้ว ผลจะเป็นอย่างไรครับ vote  

เป็นโมฆะใช่มั้ย และเข้ามาตราอะไร(150หรือป่าว)

และถ้าต่อมานางข.ภรรยานายก.รู้เรื่องเข้าจะสามารถเรียกของหมั้นคืนได้หรือไม่(ในกรณีที่นางข.ไม่รู้ว่านายก.มีคู่หมั้นอยู่แล้ว)

จากคุณ : Loacker Vanilla
เขียนเมื่อ : วันฉัตรมงคล 53 10:52:13

กระทู้ยอดนิยม