◀ Previous Next ▶ Up ▲ 
อยากทราบ กฎระเบียบของการจัดตั้งชมรมค่ะ vote  

อยากจัดตั้งชมรม แต่ไม่ทราบกฎระเบียบว่าต้องใช้อะไรมั่ง

ต้องไปขอจดทะเบียนหรือไม่ อยากทราบมากค่ะ ขอความกรุณาจากท่านผู้รู้

ด้วยค่ะ หรือจะหลังไมล์ก็ใด้ค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

จากคุณ : แม่ค้าริมทาง
เขียนเมื่อ : 29 เม.ย. 53 15:24:57

กระทู้ยอดนิยม