◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  มนุษย์เงินเดือนอดลดหย่อนภาษีเพิ่ม :คลังถอนร่างกม.จากครม.กะทันหัน อ้างมรดก"แม้ว"สวนยุคเศรษฐกิจฝืด

  มนุษย์เงินเดือนอดลดหย่อนภาษีเพิ่ม

  คลังถอนร่างกม.จากครม.กะทันหัน อ้างมรดก"แม้ว"สวนยุคเศรษฐกิจฝืด  มนุษย์เงินเดือนวืดหักค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่ม กรมสรรพากรขอถอนร่างกฎหมายออกจาก ครม. อ้างเหตุมรดกยุคทักษิณไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน แถมสูญรายได้ภาษีนับหมื่นล้าน ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันฝืดเคือง ฉุดรายได้ภาษีวูบต่ำกว่าเป้าไปด้วย

  นายโชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ถอนร่างกฎหมายของกรมสรรพากร ตามแผนพัฒนากฎหมาย ประจำปี พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549 รวม 15 ฉบับ ออกจากขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากเห็นว่าร่างกฎหมายทั้ง 15 ฉบับ ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

  นายโชติชัยกล่าวว่า ในที่ประชุมได้หารือร่วมกันว่า จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ทำให้การจัดเก็บภาษีทำได้ยาก และในกฎหมาย 15 ฉบับ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ให้สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... เกี่ยวกับการปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (1) และ (2) ที่เดิมระบุว่า ให้หักค่าใช้จ่ายเหมารวมกันได้ไม่เกิน 40% แต่ไม่เกิน 6 หมื่นบาท เพิ่มเป็น 60% แต่รวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท จะทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้นับหมื่นล้านบาท

  "ที่ประชุมเห็นว่าร่างกฎหมายทั้ง 15 ฉบับ เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดก่อน ไม่ใช่นโยบายปัจจุบัน ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนำมาพิจารณา ประกอบกับสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปแล้ว หากจะนำมาใช้จริงก็ควรจะนำกลับมาปรับปรุงในรายละเอียดใหม่ นอกจากนี้ ควรรอผลการศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีใหม่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อน" ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

  รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า ขณะนี้ภาวะการจัดเก็บรายได้ของกรมจัดเก็บภาษีทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่แล้ว เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว กำลังซื้อและการบริโภคของประชาชนที่ถดถอย ส่งผลกระทบให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างยากลำบาก

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนโยบายภาษีดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการภาษีเพื่อสังคมที่ดำเนินการขึ้นสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยดูแลผู้มีรายได้น้อยให้ไม่ต้องเสียภาษีในอัตราสูง โดยปัจจุบันคนโสดที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 1.6 หมื่นบาท ไม่ต้องเสียภาษี หากมาตรการภาษีดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ก็จะเป็นการเพิ่มเงินเดือนที่ต่ำกว่า 2 หมื่นบาท ไม่ต้องเสียภาษี

  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 15 ฉบับนั้น ฉบับที่มีผลต่อการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการหักคำนวณภาษี ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ..... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่...) พ.ศ.... รวม 2 ฉบับ ส่วนอีกหลายฉบับที่เหลือนั้น ส่วนใหญ่เป็นการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อรวบรวมพระราชกฤษฎีกาหรือประมวลรัษฎากรในส่วนของภาษีแต่ละประเภทให้มาอยู่ในฉบับเดียวกัน

  หน้า 18

  http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01eco02220850&day=2007-08-22&sectionid=0103

  นี่จากไทยรัฐ
  “ฉลองภพ” ถอนกฎหมายลดภาษี 15 ฉบับ ใจไม่ นิ่งพอหวั่นรายได้สรรพากรหดหาย [22 ส.ค. 50 - 04:27]

  นายโชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงการคลังถอนร่างกฎหมายของกรมสรรพากร ซึ่งอยู่ในชั้นการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 15 ฉบับ เนื่องจากเห็นว่ายังไม่เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และบางเรื่องเป็นกฎหมายที่รัฐบาลชุดก่อนเสนอไว้ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการยกเว้นภาษี เช่น กรณีกำหนดเงินได้พึงประเมินขั้นต่ำถ้าไม่ถึง 200,000 บาทไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งอาจทำให้รายได้ของรัฐบาลลดลง

  นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า สาเหตุที่ถอนร่างกฎหมายหลายฉบับเนื่องจากนายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รมว.คลัง เห็นว่า ขณะนี้ยังมีกฎหมายที่สำคัญหลายฉบับเช่น กฎหมายลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ผู้ประกอบการที่ลงทุนใน 3 จังหวัดภาคใต้ ที่กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและต้องเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา จึงไม่อยากให้มีมากเกินไป

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงที่ผ่านมาการจัดเก็บ รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรมสรรพากรจึงเห็นว่า ควรชะลอการลดภาษีออกไปก่อน เพราะเกรงว่าผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ 2550 จะต่ำกว่าประมาณการมากเกินไป โดยในช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ 2550 (ต.ค. 2549-ก.ค. 2550) กรมสรรพากรจัดเก็บรายได้รวม 869,788 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 8,671 ล้านบาท และคาดว่า ตลอดทั้งปีนี้ กรมสรรพากรจะจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการ 20,000-30,000 ล้านบาท.

  http://www.thairath.com/news.php?section=economic&content=58328

  อย่าคิดไปร้องเรียนนะครับ เพระเขามี มาตรา 309 อยู่

  มาตรา ๓๐๙ บรรดาการใดๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญรวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้

  ฉันั้นถ้าเราไปร้องเรียน หรือเอาไปป่าวประกาศอาจโดยอุ้มเอาง่าย ๆ

  จากคุณ : devil amature2 - [ 22 ส.ค. 50 12:40:23 A:125.27.225.173 X: TicketID:139465 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม