◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    มนุษย์ สิ่งมีชีวิตที่บาปหนาที่สุด

    พวกเขาไม่เคยสนใจสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ล่าเพื่อความสนุกสนาน ล่าเพื่อการค้า เมื่อเหนือก็แช่แข็งไว้ แต่พอนานไปก็ทิ้งทำลาย ไม่เคยเห็นสัตว์ชนิดไหนกระทำการหยาบช้าแบบนี้มาก่อนเลย สัตว์อื่นยังล่าเพื่อความอยู่รอด ไม่เคยแย่งชิงพื้นทีใครเพื่อประกาศศักดิ์ดาของตนเอง ไม่เคยไล่ที่ใครเพื่อให้ตนเองได้ครอบครอง สัตว์อื่นถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ แต่มนุษย์กลับไล่ที่สัตว์อื่นแล้วบอกว่าอันนี้ที่ข้าเอ็งถอยไป สร้างสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตโดยคิดว่าอันนี้ดี อันนี้งาม แล้วเคยถามพวกสัตว์ที่เป็นเจ้าของที่เดิมไหมว่าเป็นยังไง หลายคนคิดว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นประเสริฐแล้ว แต่จริง ๆ แล้วการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นบาปมหันต์ต่างหาก หากแม้นเกิดมาแล้วยังกระทำการเยี่ยงสัตว์ด้วยแล้ว ยิ่งเป็นการสร้างเสริมบาปให้มหันต์ยิ่งขึ้น

    จากคุณ : prachaya - [ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 10:33:09 A:124.120.173.92 X: TicketID:086967 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม