◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  "รักให้ถูก เป็นลูกหลวงพ่อ" ((หลวงพ่อพุธ ฐานิโย))

  หมวดที่ ๑ นิมนต์

  นิมนต์พระ ต้องแจ้งล่วงหน้า  

  แจ้งกิจนิมนต์ให้ชัดเจน ว่าจะนิมนต์ไปเรื่องใด ที่ไหน เมื่อใด เวลาใดจะมารับ หรือให้พระไปเอง  

  นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ สวด หรือฉัน ในบ้าน ต้องจัดที่ฉันเครื่องใช้ ฯลฯ ให้พร้อม อย่าให้บกพร่อง และถูกต้องเอื้อเฟื้อต่อพระวินัย เช่น น้ำล้างเท้า น้ำฉัน ระวังอย่าให้มีตัวสัตว์ อาสนะต้องจัดให้สมควร ไม่ปูลาดด้วยผ้าขาว หากปูลาดด้วยเสื่อมากกว่า ๑ ผืน ให้ปูผืนทางตอนหัวแถวทับผืนท้ายแถวตามลำดับ  

  นิมนต์แสดงธรรม ต้องจัดให้พระนั่ง และอยู่สูงกว่าผู้ฟัง  

  ไม่นิมนต์เข้านั่งในสถานที่ไม่สมควรนั่ง เช่น ร้านเหล้า โรงโสเภณี  

  ไม่นิมนต์ไปรับบิณฑบาตในที่ที่ไม่ควรไป เช่น ตลาดสด ตลาดนัด  

  ไม่นิมนต์ไปพักในสถานที่อันไม่สมควรพัก เช่น โรงแรม  

  ไม่นิมนต์ให้ไปเที่ยวในสถานที่อันไม่สมควรเที่ยว เช่น สถานเริงรมย์ โรงละคร โรงภาพยนตร์ สนามมวย

  จากคุณ : SpiritWithin_HolyStream - [ 25 ก.ค. 51 17:42:07 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม