◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ขอสอบถามอะครับ หากท่านในที่นี้เกิดบรรลุเป็นอริยบุคคล จะประกาศตนหรือไม่ครับ เพื่อสำแดงว่าธรรมะพระพุทธองค์คงเป็นจริง

  เพราะเมื่อบรรลุอริยะขึ้นไป อาจเป็นโสดาบัน ขึ้นมา
  ถ้าประกาศตน ก็ไม่ถือว่าผิด หรือ อวดอุตริส อะไร
  แต่เป็นกล่าวโดยสัตย์   เช่นนั้น แล้วก็จะเป็นประโยชน์
  ต่อเพื่อนมนุษย์  และในการพิสูจน์สัจธรรมแท้ของพระพุทธองค์

  เหมือนเคยเห็นบางคนกล่าวว่าเขาเป็นโสดาบันบุคคล
  แต่กลับโดนคนมาติเตียน ด่าไปซะงั้น...  ซวยอีก

  พระพุทธองค์กล่าวว่าหากโลกไม่ว่างเว้นคนปฏิบัติธรรม
  ก็จะไม่ว่างเว้นจากอริยบุคคล  ...  ก็น่าจะมีผู้ที่เป็นอริยบุคคลจริง
  และน่าจะประกาศตน เพื่อว่า คนจะได้ไม่หลง ไปกับตัวปลอม
  แต่ก็ยากอีีกแหละว่า  ใครจะพิสูจน์ได้... เหตุนี้หรือปล่าวที่
  ทำให้ พระอริยะจึงหลึกหนีไปอยู่ลำพังคนเดียว สบายใจกว่า

  จากคุณ : นบนอบ - [ 24 ก.ค. 51 11:11:12 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม