◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการไถ่ชีวิต...โค-กระบือ

  ขอแจ้งผลสรุปยอดจำนวนโค-กระบือที่พวกเราไปร่วมกันไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาล จ.อยุธยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเข้าธนาคารโค-กระบือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มี.ค.51  ที่ผ่านมานี้  

  เป็นโค 42 ตัว  กระบือ 51 ตัว  รวม 93 ตัว (ตัวละ 14,000 บาทx93 ตัว = 1,302,000 บาท)  

  ซึ่งเป็นจำนวนที่น่าปลาบปลื้มใจยิ่งทั้งผู้ให้และผู้รับ คือกรมปศุสัตว์ เพราะในปีนี้เราสามารถช่วยชีวิตสัตว์ใหญ่เหล่านี้ได้มากกว่าปีที่แล้วถึง 30 ตัว (ปีที่แล้วได้ 63 ตัว) และทางกรมปศุสัตว์ก็ได้ส่งตัวแทนมารับมอบโค-กระบือจากพวกเรา 3 ท่านด้วยกัน คือคุณ ธีรวิทย์ ฯ จากกรมปศุสัตว์กรุงเทพฯ และคุณร่มเมือง ฯ กับคุณวิเชียร ฯ จากกรมปศุสัตว์จังหวัดอยุธยา

  ทางกรมปศุสัตว์แจ้งว่าเมื่อนำโค-กระบือเหล่านี้ไปเข้าธนาคารโค-กระบือ  อันเป็นโครงการในพระราชดำริเรียบร้อยแล้ว  จะได้ทำหนังสือแจ้งสำนักพระราชวัง  และส่งใบอนุโมทนาบัตรให้กับผู้บริจาคตามจำนวนโค-กระบือที่ได้รับไป(ท่านที่บริจาคไถ่ทั้งตัวจะได้ใบเสร็จจากโรงฆ่าสัตว์ และใบอนุโมทนาบัตรจากกรมปศุสัตว์ ส่งถึงที่ตามชื่อ-ที่อยู่ที่ให้ไว้ ท่านที่บริจาคร่วมกับผู้อื่น หรือร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ จะได้ใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตรในนามกลุ่ม หรือในนามตัวแทนกลุ่มสำหรับโค-กระบือ 1 ตัว ต่อ 1 ใบ
  เพราะทางโรงฆ่าสัตว์ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นรายย่อย ๆ สำหรับผู้บริจาครายคนได้ จะต้องรวมเงินจนครบตัวแล้วจึงออกใบเสร็จในการขายโค-กระบือเป็นตัว ๆ)

  เป็นที่น่ายินดีว่าปีนี้มีผู้มาร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเป็นจำนวนมากกว่า 100 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่จะมากันเป็นครอบครัว และหมู่คณะ ซึ่งทางโรงฆ่าสัตว์ได้จัดเตรียมน้ำชา กาแฟ ขนม และก๋วยเตี๋ยวไว้ต้อนรับ แต่การต้อนรับของทีมผู้ประสานงานอาจจะขาดตกบกพร่องไม่ทั่วถึงไปบ้าง ต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ เพราะท่านที่เคยมาร่วมงานส่วนใหญ่จะทราบขั้นตอนและวิธีการแล้วว่าเมื่อมาชำระเงินให้โรงฆ่าสัตว์แล้วก็ไปเลือกโค-กระบือได้เลย  
  ท่านที่เพิ่งมาครั้งแรกยังไม่ทราบวิธีการ  จึงอาจจะขลุกขลักบ้าง หวังว่าท่านคงจะให้อภัย  สำหรับพิธีการทางสงฆ์และอื่น ๆ ท่านผู้มาร่วมงานก็จะช่วยเหลือกันเท่าที่จะทำได้ เช่น ปีที่แล้วมีครอบครัวท่านอัยการมาร่วมงาน  ท่านอัยการก็ได้ช่วยทำหน้าที่อาราธนาศีลและเป็นพิธีกรตลอดงาน   ในปีนี้ได้คุณสิทธิโชค ศรีเจริญ  สมาชิกโรตารีบางรัก มาช่วยดำเนินการแทน  ซึ่งทีมผู้ประสานงานขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

  ในโอกาสนี้  ทีมผู้ประสานงานโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ขอให้อานิสงค์แห่งการให้อภัยทานชีวิต แก่ โคและกระบือที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายมีอายุยืนนาน  ปราศจาก ทุกข์ โศก โรค ภัยพิบัติ อุปัทวันตรายทั้งปวง  ขอให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญ รุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ ธนสารสมบัติ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาท่านทุกเมื่อ  และขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา  ตลอดไปทั้งภพนี้และภพหน้า

                                                                         ด้วยความปรารถนาดี
                                                                          ชลิดา    ศิรามพุช
                                                        ณรงค์วิทย์     ประภาศิริรักษ์

   
   

  จากคุณ : เพียงตะวัน - [ 19 มี.ค. 51 22:17:28 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม