◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  กฐินเพี้ยน???

  พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับกฐินก็เพื่อภิกษุจะได้เปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มที่เก่าคร่ำคร่าเศร้าหมองแล้วไปใช้ชุดใหม่ได้ ในขั้นตอนการรับกฐินจำเป็นต้องมีการอุปโลกน์ว่าจะยกผ้ากฐินที่ได้มานั้นให้ภิกษุรูปใดและต้องทำสังฆกรรมเพื่อให้ภิกษุทุกรูปยอมรับการยกผ้าให้แก่ภิกษุรูปนั้นด้วยเหตุว่าผ้ามีน้อยไม่พอแก่ภิกษุทุกรูปจึงต้องยินยอมยกให้แก่รูปใดรูปหนึ่งเท่านั้น ภิกษุที่ยินยอมและร่วมอนุโมทนากับผู้ที่ครองผ้ากฐินนั้นก็จะได้อานิสงส์ไปด้วย แต่ปรากฏว่า สมัยนี้

  1. กฐินเป็นเรื่องของการหาเงินเข้าวัดล้วนๆ ผ้านุ่งห่มเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่จัดหามาพอเป็นพิธีเท่านั้น อีกทั้งพระที่รับผ้ากฐินไปครองก็ไม่ใช่พระที่มีสบงจีวรเก่าคร่ำคร่าแต่อย่างใดเพราะโดยมากจะยกให้เจ้าอาวาสซึ่งท่านมีผ้าอย่างเหลือเฟืออยู่แล้ว

  2. ในการทำสังฆกรรมเกี่ยวกับกฐิน หลายๆวัด มักรับกฐินและอุปโลกน์ในที่หนึ่งแล้วไปทำพิธีกรานอีกที่หนึ่ง ทำเช่นนี้สังฆกรรมบกพร่องหรือไม่?

  3. ตามพระวินัย พระสงฆ์จะไปเป็นเจ้ากี้เจ้าการในลักษณะขอผ้าจากคนไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนที่ปวารณากันไว้ไม่ได้ แต่ปัจจุบัน กฐินส่วนมากพระต้องคอยเป็นเจ้ากี้เจ้าการเองแทบจะแทนญาติโยมทั้งหมด ตั้งแต่นัดวันเวลาทอดกฐิน ประกาศเชิญชวนให้คนทำบุญ พิมพ์ซองแจก เป็นต้น กลายเป็นว่า ผ้ากฐินที่พระได้มานั้น พระดำเนินการเองทั้งหมดก็เลยเข้าข่ายขอผ้าจากคนไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณานั่นเอง

  กฐินเพี้ยนไปหมดแล้ว เอ...ว่าแต่ปีนี้ คุณเอาปัจจัยใส่ซองกฐินไปบ้างแล้วยังเอ่ย...อิอิ

  จากคุณ : วิพิธวิสสุดา - [ 28 ต.ค. 50 14:46:53 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม