◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

  ***อย่างไรจึงจะเป็นผู้รู้ (ถ้ารู้ จะรู้อะไร-แค่ไหน)***

  ***อย่างไรจึงจะเป็นผู้ตื่น***

  ***อย่างไรจึงจะเป็นผู้เบิกบาน***

  บ้างก็เป็นผู้รู้ แต่ยังไม่ใช่ผู้ตื่น

  บ้างเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น แต่ยังไม่เบิกบาน

  และความเบิกบานเป็นกิเลส กับความเบิกบานไร้กิเลส ต่างกันอย่างไร
  จะสังเกตุได้จากอะไร และอย่างไร มีผู้ใดอธิบายได้บ้างครับ

  จากคุณ : นึกแนะ - [ 27 ต.ค. 50 21:10:50 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม