◀ Previous Next ▶ Up ▲


  ฝึกสติปัฎฐานสี่ ดีอย่างไร

  ไม่เคยตั้งกระทู้เลย ขอลองตั้งดูมั่ง

  ดีซิก็ การฝึกสติเป็นการรู้เท่าทัน ตัวเรา ความคิดเรา และใจเรา นั่นเป็นพื้นฐานในการทำงานต่าง ๆ เลย เปรียบเสมือนเรามีเครื่องมือทำมาหากิน แต่เราไม่รู้จักใช้เครื่องมือทำมาหากินของเราให้มีประสิทธิภาพ ถ้าเราใช้ไม่ดี มันก็ถึงกับเป็นโทษให้กับตัวเองเลยน่ะ

  ดังนั้นผู้ฝึกสติเป็นประจำจะรู้ว่า กาย ใจเราเป็นแค่เครื่องมือ ที่เห็นได้ก็เพราะว่าท่านมืสติ เฝ้าดูอยู่ตลอด ท่านรู้เฉย ๆ รู้สักว่ารู้ ไม่ตีความหมาย ไม่ซีเรียส ไม่ลังเล ไม่พะวง ส่งความคิด จิตแจ่มใส ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน ฝึกไปเรื่อย ๆ ไม่ข้องเกี่ยว กายใจ ให้มันอยู่ที่จิต อยู่ที่ "รู้" มันถึงจะสบาย พอสักระยะให้ทิ้งกายอยู่ที่รู้ อย่างเป็นธรรมชาติน่ะ มันจะไม่ขัดกับกาย จะมีความสุข

  บางครั้งมันจะตกบ้างจิตตกบ้าง เพราะอะไร ตอบเพราะเคยได้  ไม่เป็นไรชีวิตเราเริ่มจาก 0 อยู่แล้ว สิ่งที่ได้ไปแล้วคือความเห็น ได้เห็นไปแล้ว เป็นความรู้ รู้ไปแล้ว มันต้องสังเกตุ ตอนเราว่างแล้วกับตอนยังไม่ว่าง มันต่างกันอย่างไร เห็นให้ลงใจ ในขณะนั้นจะไม่ลังเลสงสัย เห้อ! มาถึงตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกัน ตอบปัญหาธรรมมากมาก ก็ต้องพะวงมาก ไม่รู้ตัวเหมือนกันแหะ

  จากคุณ : ทำเป็นทำ - [ 1 มี.ค. 50 19:52:23 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม