◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ช่วยบอกชื่อพวกเผด็จการ และผุ้สนับสนุนเผด็จการ - - - - > จะเอาลงบัญชีหนังมหาให้หมด ไว้ชำระโทษพวกมันครับ

  ไว้เมื่อฟ้าสีทองผ่อง อำไพประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน....
  แล้วเราจะร่วมกันชำระบัญชีหนังหมานี้กับไอ้พวกเผด็จการ....

  ***  สนธิ บุณยกริน
  ***  สนธิ ลิ้มทองกุล
  ***  สะพรั่ง กัลยาณมิตร
  ***  สรยุทธ์  จุรานนท์
  ***  เปรม ติณสูรานนท์
  ***  ประยุทธ จันทร์โอชา
  ***  แก้วสรร อติโพธิ
  ***  นาม ยิ้มแย้ม
  ***  ประยุทธ จันทร์โอชา
  ***  แก้วสรร อติโพธิ
  ***  นาม ยิ้มแย้ม
  ***  ศักดิ์ กอแสงเรือง
  ***  จารุ วรรณเมทาการ
  ***  เชียรช่วง  กัลยาณมิตร
  ***  บรรณหาร ศิลปอาชา
  ***  อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ
  ***  สุริยะใส กะตะศิลา
  ***  จำลอง  ศรีเมือง
  ***  ไกรศักดิ์  ชุณหวรรณ
  ***  ประสงค์  สุ่นศิริ
  *** เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง
  *** สิทธิชัย โพคอุดม


  มีใครอีกนะ

  ***  ไอ้ คมช. ที่เหลือ ??
  ***  โฆษก คมช. ??
  ***  โฆษกรัฐบาล ??
  ***  รัฐมนตรี ที่มันเอาสนธิเจ๊ก ไปออกช่อง 11 ??
  ***  ไอ้พวกวอลรูม ??
  ***  ศาลตุลาการ 6 คน ??  ไอ้พวก....ฝนตกขี้หมูไหล......
  ใครนึกออกอีก.....???  พวก ดารา นักร้อง เก็บไว้ที่หลังครับ

  แก้ไขเมื่อ 12 มิ.ย. 50 04:49:03

  แก้ไขเมื่อ 12 มิ.ย. 50 04:46:31

  แก้ไขเมื่อ 12 มิ.ย. 50 04:02:52

  แก้ไขเมื่อ 12 มิ.ย. 50 03:44:57

  แก้ไขเมื่อ 12 มิ.ย. 50 03:43:21

  จากคุณ : likhi1 - [ 12 มิ.ย. 50 03:40:07 A:58.64.79.81 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม