◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ไม่เห็นด้วยกับที่พระพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาประชำชาติ

  กลุ่มองค์กรชาวพุทธที่เรียกร้องให้บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้น ผมเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบัญญัติ เพราะ

  1.เมื่อระบุว่าให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ อาจจะทำให้คนมี่นักถือศาสนาอื่นๆไม่พอใจ แม้ว่าผู้นำแต่ละศาสนา(ผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกยังไง)จะเห็นชอบ แต่คนอื่นๆอาจจะรู้สึกว่าได้รับการปฏบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน

  2.ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติอยู่แล้วและใน มาตรา ๙ ก็บัญญัติพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก  และ มาตรา ๗๓ รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต    จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติม
  ( อ้างอิงจากhttp://cda.parliament.go.th/ )

  3.หากกลัวว่าไม่บัญญัติแล้วศาสนาพุทธจะสุญหายไปไม่ต้องกลัว เพราะพระพุทธเจ้าทรงบอกแล้วว่า "ทุกสิ่งในโลกนี้ลุ้นไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน"หากศาสนาพุทธจะสูญหายไปก็ต้องปล่อยให้ไปเป็นตามธรรมชาติ

  4.ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองกำลังวุ่นวาย  ศาสนาพุทธควรจะมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดีกว่า เพราะเราพูกพันกับวัดกับพุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณ การจะสั่งสอนหรือการอบรมตักเตือนให้ประชาชนนั้นจะน่าเชื่อถือกว่าบุคคลอื่นๆ ให้เห็นถึงสัจจธรรมและดึงคนที่หลงผิดให้กลับมาเป็นคนดีจะดีกว่า

  5ในปัจจุบันได้เสื่อมถอยลงไปมากเพราะมีทั้งมารศาสนาที่ชอบขโมยหรือใส่ร้ายศาสนา พระสงฆ์ที่ประพฤติผิด ไปจนกระทั้งมิจฉาชีพที่ใช้ผ้าเหลืองแอบอ้างศาสนาไปประพฤติผิด ควรจะไปจัดการในด้านนี้จะดีกว่า เมื่อจัดการให้หมดไปได้ศาสนาพุทธจะน่าเลื่อมใสยิ่งกว่านี้

  6.การที่พระสงฆ์ออกมาเคลื่อนไหวและบางรูปประท้วงโดยการอดข้าวอดน้ำนั้นไม่สมควรอย่างยิ่ง แม้จะอ้างว่าตามแบบ มหาตมะ คานธี ซึ่งท่านนั้นเป็นผู้นำคนสำคัญกับการเคลื่อนไหวเรียกร้องอิสรภาพของอินเดียจากการเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร โดยใช้วิธีอหิงสา แต่ตอนนี้ศาสนาพุทธเราไม่ได้ห้ามให้นับถือแถมยังทั่วโลกต่างก็รู้ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ


  ดังนั้นผมเห็นว่าแทนที่พวกท่านจะออกมาเรียกร้องให้บัญญัติ น่าจะมาช่วยคลายความรุณแรงของปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้จะดีกว่า

  จากคุณ : sunzhu - [ 11 มิ.ย. 50 22:34:19 A:222.123.30.52 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม