◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ทางเลือกให้ประเทศเจริญ คือ บังต้องเป็นนายก แก้ปัญหาความแตกแยกได้

  ทุกฝ่ายจะเห็นด้วย และรวมตัวกัน เห็นและรักสมานฉันท์ กลมเกียวกันในรอบ 10 ปี

  ประเทศจะกลับรุ่งเรื่องภายใน 10 เดือน หลัง การรวมตัว
  การทรุจริต จะตรวจสอบทหารอย่างโปร่งใส

  ตอนนี้ สนธิ บัง กำลัง หยั่งเสียงประชาชน ว่าเห็นด้วยหรือ ไม่ ( สนธิ ลิ้ม เต็มที่ )

  แต่การรวมตัว วิชาการ นักศึกษา ประชาชน จะเกิด ภายใน 1 เดือนหลังประกาศรับตำแหน่ง  เพื่อแสดงความที่ไทยจะพ้นเมืองขึ้น

  จากคุณ : sarayutddd - [ 8 พ.ค. 50 19:26:44 A:125.25.128.183 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม