◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  จ้วงจาบคืออะไร

  ก่อนอื่น  ควรทราบเสียก่อนว่า

  จ้วง ก. กริยาที่เอาภาชนะเช่นขันเอื้อมลงไปตักน้ำข้นมาโดยแรง;  อาการพายพุ้ยน้ำโดยเร็วอย่างพายเรือแข่ง;  โดยปริยายหมายถึงกริยาที่ตีสุดแขน  เช่นจ้วงตี  จ้วงฟัน.

  จ้วงจาบ ว. อาจเอื้อม,ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา, จาบจ้วงก็ว่า

  (พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒)

  เอามาให้ดู  เพราะเห็นว่าเป็นคำสามัญ  แต่บางคนอาจคิดว่าเป็นคำสูงส่ง   เพื่อจะได้ทราบความหมายที่แท้จริงของคำว่า   จ้วงจาบหรือจาบจ้วง

  จากคุณ : CALAVERITE - [ 18 เม.ย. 50 11:10:59 A:125.25.69.244 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม