◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เรื่องย่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค2 ตอนที่ 3(ไว้อ่านประกอบการชมภาพยนตร์ครับ)

  เรื่องย่อภาคที่2 เรื่องพระนเรศวรทรงกู้บ้านเมือง

  -----ตอนที่3-----

  ในการที่หาคนรับราชการนั้น สมเด็จพระนเรศวรกำลังเป็นหนุ่มทำให้ทรงเลือกสรรคนรุ่นราวคราวเดียวกัน ชั้นที่เป็นลูกหลานเหล่ากอข้าราชการทั้งในเมืองเหนือและเมืองใต้ เอามาทรงใช้สอยฝึกหัดเอง และทำให้เริ่มมีประเพณีราชการสมัยใหม่ เกิดขึ้นในครั้งนั้น อันได้ศึกษาทั้งแนวทางเดิมของไทย ประกอบกับแนวทางใหม่ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรทรงนำมาจากต่างประเทศ มีจำนวนมากขึ้นโดยลำดับมา คนพวกนี้นั่นเองที่ได้มาเป็นแม่ทัพนายกองของสมเด็จพระนเรศวรในเวลาทำสงครามกู้บ้านเมืองเมื่อภายหลัง ข้อนี้พึงสังเกตได้โดยยุทธวิธีที่ไทยรบพุ่งในสมัยสมเด็จพระนเรศวรผิดกับแต่ก่อน เช่นสามารถใช้คนจำนวนน้อยสู้คนมากด้วยความกล้าหาญของตัวคนเป็นสำคัญ แต่กว่าจะเห็นผลเป็นเวลานานวันจึงไม่ปรากฏในเรื่องพงศาวดารว่าเริ่มทรงฝึกหัดคนใช้แต่แรกเสด็จไปอยู่เมืองเหนือแต่อย่างใด

  เมื่อสมเด็จพระนเรศวรครองเมืองเหนือได้ 3 ปี จนถึงปีจอ พ.ศ.2117 ได้มีข่าวไปถึงเมืองหงสาวดี ว่าพระเจ้าไชยเชษฐาเมืองล้านช้าง ไปตีเมืองญวณเลยเป็นอันตรายหายสาปสูญไป และทำให้ที่เมืองลานช้างเกิดการชิงราชสมบัติกัน พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเห็นได้ทีก็เลยยกกองทัพหลวงไปตีเมืองเวียงจันทน์ ครั้งนั้นตรัสสั่งมาให้ไทยยกกองทัพไปสมทบด้วย ซึ่งสมเด็จพระมหาธรรมราชาและสมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปเองทั้ง 2 พระองค์

  เวลานั้นสมเด็จพระนเรศวรพระชันษาได้ 19 ปี เห็นจะได้เป็นตำแหน่งเป็นเสนาธิการในกองทัพ แต่เมื่อยกไปถึงหนองบัวลำภู เมืองหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์ เผอิญสมเด็จพระนเรศวรไปประชวรออกทรพิษ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองทรงทราบก็ตรัสอนุญาตให้กองทัพไทยกลับมาไม่ต้องรบพุ่ง เมื่อพระเจ้าหงสาวดีตีเมืองเวียงจันทน์ได้แล้วก็ตั้งให้เจ้าอุปราชเดิมซึ่งได้นำตัวมาไว้เมืองหงสาวดีตั้งแต่พระมหาอุปราชาตีเมืองครั้งแรกมาเป็นผู้ครองอาณาเขตลานช้างเป็นประเทศราชขึ้นตรงต่อกรุงหงสาวดีต่อมา

  ตั้งแต่ได้เมืองลานช้างแล้ว ราชอาณาเขตของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองก็แผ่ถึงที่สุด ด้วยได้ประเทศต่างๆรวมเข้าไว้ในอำนาจหมด ทั้งเมืองพม่า มอญ ไทยใหญ่ ไทยน้อยและยักไข่ ไม่ต้องทำศึกสงครามต่อไปอีก พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองก็บำเพ็ญบารมีในการทำนุบำรุงราชอาณาเขตมาจนตลอดรัชกาล ซึ่งมีในพงศาวดารพม่าว่า ได้เกณฑ์คนทั้งหัวเมืองใกล้และเมืองประเทศราชต่างๆ ไปทำการซ่อมแซมพระนครและแก้ไขป้อมปราการเมืองหงสาวดีตามแบบพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเคยเห็นมาว่ามั่นคงมาก นอกจากการก่อสร้างแล้ว พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองทรงให้ตั้งขนบธรรมเนียมหลายอย่าง ซึ่งทำให้เห็นว่าสมัยนั้นทางไมตรีในระหว่างเมืองหงสาวดีกับเมืองประเทศราชทั้งปวงคงจะสนิทกันมาก คิดดูเฉพาะพระองค์สมเด็จพระนเรศวรซึ่งได้เคยอยู่ในอุปถัมภ์บำรุงของพระเจ้าบุเรงนองเมื่อยังทรงพระเยาว์หลายปี เวลาเมื่อทรงครองเมืองเหนือก็เห็นจะเสด็จออกไปเมืองหงสาวดีอยู่เนืองๆจนทรงทราบท่าทางและคุ้นเคยกับราษฎรมอญพม่าตลอดระยะทางที่เคยไปมา

  เมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปอยู่เมืองเหนือ ทางพระนครศรีอยุธยายังเกิดความลำบากเนื่องด้วยเขมรมารบกวนอีกหลายครั้ง อย่างเช่นครั้งพระบรมราชามาตีเมืองไทยเมื่อปีพ.ศ. 2113 ซึ่งทำให้เลื่องลือระบือเกียรติในหมู่พวกเขมรว่ามีอานุภาพขนาดบุกเข้ามาตีถึงพระนครศรีอยุธยาได้ เมื่อพระบรมราชาสิ้นพระชนม์แล้ว นักพระสัฏฐาราชอนุชาได้ครองราชย์สมบัติ จึงต้องการแสวงหาบารมีเยี่ยงนั้นบ้าง จึงยกกองทัพมาตีพระนครศรีอยุธยาอีกครั้งเมื่อปีกุน พ.ศ.2118
  -----จบตอนที่3-----

  สำหรับเนื้อหาที่ผมเอาลงมาจากพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพแต่ไม่ได้คัดลอกลงมาทั้งหมดนะครับโดยจะพยายามเรียบเรียงให้กระชับขึ้นซักนิดเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้นด้วยสำนวนปัจจุบันครับ

  ซึ่งในพระนิพนธ์เล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ภาคคือ
  ภาค1 เรื่องบ้านเมืองเกิดยุคเข็ญ แบ่งเป็น 10 ตอน
  ภาค2 เรื่องพระนเรศวรทรงกู้บ้านเมือง
  ภาค3 สมเด็จพระนเรศวรทรงแผ่อาณาเขต

  ปล.หากนำมาลงไม่ทันใจเพื่อนๆอย่าพึ่งว่ากันนะครับ เนื่องจากงานประจำค่อนข้างยุ่งมากแต่จะพยายามเอามาลงทุกวันจนกว่าจะจบครับ ขอบคุณสำหรับทุกคอมเม้นท์นะครับ จะได้เป็นกำลังใจสำหรับเขียนต่อไป โดยส่วนตัวรู้สึกศรัทธาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมากครับ

  รายละเอียดเพิ่มเติมและภาพต่างๆรวมทั้งตอนเก่าๆและClipดูได้ที่นี่นะครับ
  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=oillover&group=7

  จากคุณ : คนรักน้ำมัน - [ 3 ก.พ. 50 08:00:47 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม