◀ Previous Next ▶ Up ▲


witpoko.com


Program ที่ใช‰บันทึก Address Book ใน iPod

ชˆวยหนˆอยครับ Program ที่บันทึก Address Book ใน iPod บน OS 9 นˆะครับ ใช‰ Program อะไร และสามารถ Download ได‰จากที่ไหนบ‰างครับ

ขอบคุณมากครับ


จากคุณ : NewiPod [31 ต.ค. 2545 - 22:43:00]

กระทู้ยอดนิยม