◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  รัฐบาลเอาภาษีไปทำอะไร....ตอบได้มีรางวัล

  ประชาชนทุกๆคนต้องเสียภาษีให้รัฐบาล  ไม่ว่าจะเป็นทาง

  ตรงหรือทางอ้อม รัฐบาลต้องเอาเงินภาษีไปทำอะไรให้กับ

  ประเทศชาติและประชาชน (ที่จำเป็นและต้องทำ มี 5 ประการ)

  ใครเข้ามาตอบได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นคนแรก

  มีรางวัลให้.............จาก

  พลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ

   
   

  จากคุณ : จงเจริญ - [ 5 ก.ย. 48 22:58:55 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม