◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษามอบให้ในวันรับปริญญาบัตร

  ผมเป็นนักศึกษาปริญญาเอกคนที่ 44 ของอาจารย์ (จากนักศึกษาปริญญาเอกทั้งหมด 47 คน)
  หลังจากการทำงานมากว่า 35 ปี เมื่อปีที่แล้วอาจารย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ
  (Emeritus Professor) หลังจากที่ดำรงตำแหน่ง ศาสตราภิชาน (Chair Professor) ของ
  มหาวิทยาลัยมาหลายปีครับ  ในวันรับปริญญาบัตรลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์ (จบปี 1982)
  ซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในประเทศเกาหลี ได้เดินทางมารับปริญญาบัตร  Doctor
  of Science จาก UNSW ในฐานะที่ตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารนานาชาติกว่าร้อยฉบับ และ
  ดำรงตำแหน่งสำคัญทางวิชาการหลายอย่าง ปริญญาบัตรดังกล่าวถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ทางมหา
  วิทยาลัยมอบให้ผู้จบการศึกษาครับ  

  อาจารย์ที่ปรึกษาเองก็ได้รับปริญญาบัตร Doctor of Science จาก Oxford (เมื่อสิบปีก่อน)
  จากผลงานตีพิมพ์ลงวารสารนานาชาติกว่าสามร้อยฉบับ  ปัจจุบันลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เป็นคนไทย
  ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย (ท่านหนึ่งเป็นคณบดี) ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ท่านหนึ่งเป็น
  นักวิจัยในประเทศสิงคโปร์

  นอกเหนือจากวารสารนานาชาติกว่า 500 ฉบับที่อาจารย์บริจาคให้กับมหาวิทยาลัยที่ผมกลับ
  มาทำงานด้วย และอุปกรณ์ในห้องแล็บมูลค่าหลายหมื่นบาทแล้ว อาจารย์ยังได้มอบ Academic
  Genealogies (PhD lineages) ให้อีกด้วย ซึ่งแสดงลำดับอาจารย์ที่ปรึกษา-ลูกศิษย์ ตามลำดับ
  มาเป็นทอดๆ ตั้งแต่สมัยกลางศตวรรษที่ 15 ดังต่อไปนี้ครับ

  ข้อมูล genealogy ค้นหาได้จาก
  http://www.scs.uiuc.edu/~mainzv/Web_Genealogy/

   
   

  จากคุณ : Practical x 2 - [ 28 พ.ค. 48 22:07:13 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม