◀ Previous Next ▶ Up ▲


  รูปเก่าสวยๆจากHubble: การเดินทางของดวงดาว

  การเดินทางของดวงดาว ยังยืนยาวและเยียบเย็น
  จากเพ็ญเมื่อผ่านเพ็ญ ก็เลยแรมจนล่วงเลย
  รูปร่างของกลุ่มวัตถุประหลาดจากฟากฟ้าที่hubbleเก็บภาพได้ เข้าใจว่าเป็นสภาพวาระสุดท้ายของดวงดาวที่ใกล้แตกสลายก่อรูปจากกลุ่มก๊าซและแสงทีรูปร่างคล้ายแฮมเบอร์เกอร์ รูปนี้จึงมีชื่อเล่นว่าGomez's Hamburger

   
   

  จากคุณ : amorfati - [ 19 ต.ค. 45 13:39:19 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม