◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  กฏหมายที่ถูกละเลย ขาดความขลัง และจริงจัง !!!

  คุณสรยุทธครับ รายการถึงลูกถึงคนนั้น เป็นที่ยอมรับในสังคมว่าได้คัดสรรนำเอาเรื่องราวที่สำคัญ ผู้คนให้ความสนใจ มาซักไซร้ไล่เรียงกันอย่างถึงแก่น และมีผลต่อการปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อยุติในทางเสริมสร้างมาแล้วหลายกรณี ไม่ว่า คุณรัตนา ยายไฮ จนถึงล่าสุดอย่าง น้องวิว ฝันให้ไกล ไปให้ถึง(รวมทั้ง สง่า วังคีรี)
  แต่หากมีเวลาว่าง ๆ ที่ยังไม่มีเรื่องราวโดดเด่น อยากจะเสนอให้นำเรื่องราวของระบบกฏหมายบ้านเมืองที่ถูกละเลยมานำเสนอบ้าง ให้เป็นการปฏิบัติที่แท้จริง ที่ไม่ใช่รณรงค์ชั่วครั้งคราว เช่นการปฏิบัติตามกฏหมายจราจร ซึ่งมีการฝ่าฝืนมากมาย เช่นคนขับรถฝ่าไฟแดงตำรวจไม่จับ คนขี่และ/หรือ คนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อคตำรวจไม่จับ การขับรถจักรยานยนต์สวนทางในช่องการจราจร การกลับรถสามล้อเครื่องกลางถนน ยังมีอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งกฏหมายบ้านเมืองของเรากำหนดมาตรการและบทลงโทษไว้แล้ว แต่ยังมีผู้ฝ่าฝืนและผู้รักษากฏหมายไม่ปฏิบัติหน้าที่ ยิ่งทำให้มีการละเลยกันมากขึ้นเรื่อย ๆ
  นี่เป็นเพียงตัวอย่าง ซึ่งยังมีเรื่องราวอีกมากมายในแนวทางเดียวกันนี้ที่มีกฏหมายแล้วละเลยกันจนเป็นเรื่องธรรมดา เพียงแต่เรื่องกฏหมายจราจรเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ๆ ใคร ๆ ก็พบเห็นอยู่ทุกวี่วัน และอยากให้แก้ปัญหาเพื่อให้บ้านเมืองอยู่ในความเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันรู้จักการรอคอยและให้อภัยกัน

  จากคุณ : กรุงเทพสีเงิน - [ 6 ก.ย. 47 10:31:11 A:202.183.172.90 X: TicketID:072223 ]

 
 


เขียนกระทู้อย่างไร.. จึงไม่เผลอละเมิดกฎหมาย !!!

 1. บรรยายข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนโดยสุจริต(คำอธิบายเพิ่มเติม)
 2. ถ้าเป็นข้อร้องเรียนที่มีคู่กรณี ผู้เขียนต้องมีส่วนได้เสียโดยตรงต่อกรณีขัดแย้งนั้น
 3. งดเว้นถ้อยคำรุนแรง เสียดสี หยาบคาย จาบจ้วงเกินกว่าเหตุ

กระทู้ยอดนิยม