◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    การทำบัญชีแบบมีสำนังงานสาขาส่วนไหนยื่นแยก ส่วนไหนยื่นรวมครับ

    ยื่นรายเดือนแยกใช่ไหม แต่งบการเงินรวม หรือไง

    และจะยุ่งยากหรือเปล่า


    และสนง บัญชี จะชาร์จเป็นบริษัทเดียว หรือ สองบริษัท

    จากคุณ : Branch - [ 14 ก.พ. 49 18:08:04 A:61.90.9.46 X: TicketID:067356 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม