◀ Previous Next ▶ Up ▲


  กรรมการบริษัทเปลื่ยนชื่อและนามสกุลใหม่ต้องแจ้งหน่วยงานใดบ้าง

  กรรมการบริษัทคนหนึ่งได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลทีเดียวพร้อมกัน จะต้องแจ้งหน่วยงานใดบ้าง
  -กรมพัฒนาธุรกิจ
  -กรมสรรพากร
  -ธนาคาร
  -ฯลฯ
  ใครพอทราบช่วยตอบให้ที

  จากคุณ : turkey - [ 15 ส.ค. 48 22:12:54 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม