◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  “ความแตกต่าง” คือการสร้างแบรนด์

  โดย BusinessThai [11-10-2003]

  การสร้างความแตกต่างของบริษัทในแต่ละธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคถือเป็นธุรกิจที่มีการใช้สื่อโฆษณามากที่สุดเพื่อสร้างความเด่นชัดในธุรกิจของตนเองที่เหนือกว่าคู่แข่ง

  ในอนาคตจะเห็นการสร้างแบรนด์ด้วยการสร้างความแตกต่าง และให้ความสำคัญในเรื่องของลูกค้ากันมากขึ้น โดยจะเป็นการทำการตลาดแบบ One To One ซึ่งจะทำให้เจ้าของสินค้ารู้ถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง เพราะจะมีการเก็บและรวบรวมฐานข้อมูลของลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างครบถ้วน

  การนำข้อมูลของลูกค้ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้มากำหนดเป็นแผนแม่บทในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด ซึ่งจะเป็นการประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังจะทำให้ข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น

  ในปัจจุบันการสร้างแบรนด์ส่วนใหญ่จึงพยายามเน้นชีวิตที่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตค่ายต่างๆ พยายามปรับกลยุทธ์และพัฒนาสินค้าของตนเองให้สอดคล้อง ไลฟ์สไตล์ ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เพราะการสร้างแบรนด์ไม่ได้ผูกขาดด้วยเรื่องความแตกต่างเพียงเรื่องเดียว แต่ยังมีเรื่องความสะดวกสบาย ความน่าเชื่อถือ และเรื่องอื่นๆ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ

  การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จยังครอบคลุมถึงการวางแผนที่เน้นในสิ่งที่บริษัทมีความเชี่ยวญชาญ และมีการกำหนดสิ่งที่จะต้องทำไว้อย่างชัดเจนเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ต้องการจะสร้างแบรนด์รับรู้ถึงปัญหาในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ทันเวลา

  ส่วนปัญหาสินค้าตกยุคและไม่สามารถตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้าได้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทอุตสาหกรรม เพราะการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตัวสินค้าให้มีความทันสมัยเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก อันเป็นผลมาจากเครื่องจักรที่นำมาใช้ไม่สามารถพัฒนาให้ทำงานในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้ ส่งผลให้แบรนด์ของสินค้านั้นๆ เริ่มไม่มีการพูดถึงและไม่มีใครสนใจอีกต่อไป

  “สูตรสำเร็จในการสร้างแบรนด์ไม่เคยมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดตายตัว แต่อยู่ที่การรู้จักพลิกผลันให้เข้ากับสถานการณ์มากกว่า โดยยึดหลักความแตกต่างเป็นประเด็นหลัก” ผศ.ดรบุญชัยกล่าว


  http://www.businessthai.co.th/content.php?data=406234_Special%20Report


  จากคุณ : FishLover - [ 22 ต.ค. 46 17:22:07 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม