◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  มีวิธีการส่งใจไปในทาน มาฝากครับ

  ขอให้อ่านให้หมดเลยนะครับ  จาคานุสสติ


  ส่วนผู้ใคร่จะเจริญจาคานุสสติ ต้องเป็นผู้ ( มีจิต ) น้อมไปในการสละ มีการให้และการแบ่งเป็นไปอยู่เป็นนิตย์หรือมิฉะนั้น เมื่อจะเริ่มเจริญ พึงทำความตั้งใจว่า " ตั้งแต่นี้ไป เมื่อผู้รับมีอยู่ ถ้าเรายังมิได้ให้ทานโดยที่สุดแม้ข้าวสักคำหนึ่งแล้ว จะไม่ขอบริโภคเลย " ดังนี้แล้ว ให้ทานตามสามารถตามกำลัง ในผู้รับทั้งหลายผู้วิเศษโดยคุณ ( ให้ได้ ) ในวันนั้น แล้วถือเอานิมิตในทานนั้น ( คือ กำหนดเอาอาการอันเป็นไปแห่งเจตนาบริจาคในทานนั้น ) ไปในที่ลับ ( คน ) เร้นอยู่ ( ในที่พักที่สมควร ) แล้ว ระลึกถึงการสละของตนโดย ( ระลึกถึง)คุณมีความปราศจากความตระหนี่ อันเป็นตัวมลทินเป็นต้น อย่างนี้ว่า "  ( เป็น ) ลาภของเราหนอ เราได้ดีแล้วหนอ ซึ่งเมื่อประชาชนถูกมลทินคือความตระหนี่กลุ้มรุมอยู่ แต่เรา ( มา ) มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นตัวมลทินอยู่

  มีการสละปล่อยเลย ( ไม่เสียดายอาลัยหรือหวังผลตอบแทน )

  มีมืออันล้างไว้ ( คอยจะหยิบของให้ทาน ) ยินดีในการเสียสละ ควรในการขอ พอใจในการให้และการแบ่ง "

  จากคุณ : SpiritWithin - [ 30 เม.ย. 49 12:29:50 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม