◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ใครมันแกล้งเราอยู่ว้า อยากรู้จริงๆ กราบนิมนต์พระอริยเจ้าเถระ ท่านช่วยหนูด้วยเจ้าค่ะสาธุ

  จากพระธรรมเทศนา วันนี้เอง เฮ้อ !!
  พระวัดนี้มันเก่งนะเดี๋ยวนี้น่ะ พระวัดป่าบ้านตาดมันเก่งนะ มันแทรกมันแซงครูบาอาจารย์ เหยียบหัวครูบาอาจารย์ไปนะ เวลาไปทำอะไรๆ ไม่ให้เราทราบนะ เวลาผลของมันแสดงออกมาแล้วมีแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาเราๆ นี่ละมันเก่งกว่าครูเป็นอย่างนี้ละ เราพาดำเนินผิดพลาดที่ไหน เราพิจารณาโดยอรรถโดยธรรมทุกอย่างแล้ว พาพี่น้องทั้งหลายดำเนิน อย่างช่วยชาตินี่ก็เหมือนกัน เราไม่เห็นอะไรเป็นข้อบกพร่องสำหรับเราที่พาดำเนิน ทางด้านวัตถุ และนามธรรม ได้แก่การอบรมสั่งสอน เราทำไปเป็นความราบรื่นดีงามตลอดมา แต่ลูกศิษย์หลวงตาบัว วัดป่าบ้านตาดนี้มันเก่ง มันแทรกออกทางนั้น แทรกออกทางนี้เวลานี้นะ ไปก่อนั้นก่อนี้ขึ้นมา อวดเก่งนะ มันเก่งกว่าครูแล้วมันจะจมนะ

  เลอะเทอะไปหมดนะ ไล่ออกไปหนหนึ่งแล้ว เราก็สงสารเอามาไว้อีก นี้มันมาแสดงฤทธิ์แบบไหนอีก คราวนี้จะไม่มีทางอยู่ละนะ ถ้าได้เอาคราวนี้ไม่มีทางอยู่ หางขาดไปเลยเทียว อย่ามาเล่นกับเรานะ ทุกอย่างเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยออกๆ ไม่ได้มาพรวดพราดๆ นะ เราก็ไม่เคยเห็นผิด พิจารณาเรื่องใดแล้วออก อันนี้มันพรวดพราดๆ มันเก่งกว่าครู แซงหน้าแซงหลัง มันเก่งนะวัดป่าบ้านตาด แสดงฤทธิ์ต่างๆ ออก แล้วถูกขับไล่ออกไปๆ มีแต่พระเก่งๆ ทั้งนั้นที่ถูกขับไล่ออกไป มันเป็นยังไงวัดป่าบ้านตาดเรา ยิ่งเลอะเทอะลงทุกวันๆ

  เราแก่เราไม่ค่อยได้สังเกตสังกาพินิจพิจารณาเรื่องพระ การรับพระก็เหมือนกัน เราไม่ได้ตั้งใจรับเอง มันแทรกเข้ามาๆ แล้วส่วนมากมีแต่มาแล้วก็แสดงฤทธิ์เดชออกไปด้วยความเลอะเทอะๆ นะ มันจะเลวมากนะวัดป่าบ้านตาดนี่น่ะ ใครจะเอาเบอร์เลวมากมาอวดเพื่อนวัดด้วยกัน พระด้วยกัน มีองค์ไหนบ้างวัดป่าบ้านตาดนี่ มันมีอยู่เสมอนะมาแทรก อวดฤทธิ์อวดเดช ถูกขับๆ ออกไป แหม ทุเรศจริงๆ กิเลสตัวเดียวนี้อยากดีอยากเด่นนั่นซิ ดีเด่นมันมีแต่มูตรแต่คูถแต่ฟืนแต่ไฟซิ กลับมาเผาพวกเพื่อนผู้มีศีลมีธรรมด้วยกันให้เดือดร้อนวุ่นวายด้วยกันดังที่กล่าวอยู่เวลานี้แหละ

  มันเป็นยังไงพระเณรวัดป่าบ้านตาดเวลานี้ มันจะเลอะเทอะไปหมดแล้วหรือ จะไม่ให้มีเกาะมีดอนใดเลยเทียวหรือเดี๋ยวนี้น่ะ มีแต่เก่งๆ แหละ ครั้นมานี้ออกฤทธิ์ออกเดช ถูกขับๆ ไปเรื่อยๆ นะ จำให้ดี เดี๋ยวจะได้ออกจากวัดในพรรษานะ ความผิดความพลาดผิดได้ในพรรษานอกพรรษา การขับออก คนที่ทำผิดขับได้ทั้งในพรรษานอกพรรษา อัปเปหิ ไล่เลย มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันรับรองด้วยกันอยู่แล้ว มันเป็นอย่างนั้นมันเก่งนะ ออกแทรกโน้นแทรกนี้ กลายเป็นโลกเป็นสงสารไปแล้วนะเวลานี้ การดำเนินเราเพื่อโลกนี้ ทั้งทางโลกทางธรรม เราดึงเข้ามาให้เป็นธรรมเพื่อความสงบร่มเย็น เชื่อมสมานกันให้เป็นความถูกต้องดีงาม ไม่ได้มีการแตกการแยก ยุแหย่ทางนั้นทางนี้ ไม่มีในธรรมทั้งหลาย มีแต่เรื่องประสานๆ ทั้งนั้น

  พระอยู่ในวัดนี้ตัวไหนเก่งๆ ให้เสนอตัวออกมา มันเก่งขึ้นทุกวันๆ นะพระวัดนี้น่ะ มันเป็นยังไง สิ่งที่สอนให้เน้นหนักๆ คือความพากเพียร ศีลธรรมเป็นเครื่องประจำหัวใจของพระ เพศของพระ มันไม่สนใจ มันไปสนใจหาแต่มูตรแต่คูถ อยากเด่นอยากดังกับกองมูตรกองคูถมีอย่างเหรอ บรรดาจอมปราชญ์ทั้งหลายท่านเพื่ออรรถเพื่อธรรม เด่นดังก็เด่นดังไปในธรรม โดยที่ท่านไม่สนใจอยากเด่นอยากดังในธรรม หากเป็นขึ้นมาเองเพราะความดีงามของท่าน

  ไอ้เรามันอยากเด่นอยากดังไปทางมูตรทางคูถ แหลกเหลวไปหมดนะเวลานี้ มองไม่ทัน พระมันเก่งไปทางนั้นแหละ ถ้าทางเลวนี้มองไม่ทัน ทางดีมันไม่เอาไหน มันเลอะเทอะไปทุกวันๆ มันเป็นยังไงพระวัดป่าบ้านตาดนี่น่ะ เวลานี้ชื่อเสียงก็ว่าดังเสียด้วยวัดป่าบ้านตาด แล้วมันก็ดังทั้งกองมูตรกองคูถไปด้วยกัน ประกาศลั่นเลยเราไม่เอียงหน้าเอียงหลัง ใครผิดบอกผิด ใครถูกบอกถูก ถ้าในวัดนี้มันเลวเสียจริงๆ เอาไว้ไม่ได้เราขับออกทั้งวัดเลย เราอยู่องค์เดียว ถ้าเราไม่ดี เอ้า ขับเราออก เรายอมรับเรื่องธรรม ไม่มีอคติอะไรละ ความเห็นแก่ตัวไม่มีในธรรมทั้งหลาย

  พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวเองซิ ไปยุ่งอะไรกับเรื่องโลกเรื่องสงสารซึ่งเป็นเหมือนกองมูตรกองคูถ ธรรมทองทั้งแท่งทำไมไม่สนใจ ปฏิบัติตัวให้ดีซิ นี่ได้ยินแย็บออกมาแง่นั้นแย็บออกมาแง่นี้ มีแต่มูตรแต่คูถ เดี๋ยวนี้มันเต็มวัดป่าบ้านตาดแล้วนะ ใครจะสมัครเป็นมูตรเป็นคูถอีก วัดนี้ให้มันเต็มให้ได้ร่ำลือเสียวัดป่าบ้านตาด มีแต่กองมูตรกองคูถให้ร่ำลือ เวลานี้มันก็แสดงฤทธิ์ของมันแล้วออกในแง่ต่างๆ มองไม่ทันนะมันเป็นยังไง ถ้าสิ่งเลวร้ายทั้งหลายนี่มองไม่ทัน เร็วที่สุด ลิงร้อยตัวสู้ไม่ได้ความรวดเร็ว ถ้าเป็นทางดีนี้อืดอาดๆ เต่าในวัดทั้งหมดนี้สู้ไม่ได้ เต่ามันก็งุ่มง่ามต้วมเตี้ยม อันนี้มันยิ่งงุ่มง่ามต้วมเตี้ยมถ้าประกอบความดีงาม มันงุ่มง่ามต้วมเตี้ยมยิ่งกว่าเต่าอีกนะ ฟังให้ดีนะ มันเป็นยังไง แล้วไหลเข้ามาๆ ปิดไว้เท่าไรไหลเข้ามาทุกช่องทุกมุม ครั้นไหลเข้ามาก็มาเป็นกองมูตรกองคูถเต็มวัดนี่ซิ โอ๊ มันน่าทุเรศนะ

  จากคุณ : กิกิ_cosmos - [ 30 ส.ค. 48 14:25:57 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม