◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    อยากทราบว่าผิดจากหลักธรรมไหม?

    เมื่อคืนกระผมได้นั่งสมาธิ ปรกติภาวนาโดยใช้ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พอจิตเริ่มสงบแล้ว จึงได้พิจารณาถึง ภาวะตัณหา วิภาวตัณหา และสภาวะตัณหามาสัมผัสกับหลักไตรลักษณ์ รู้สึกว่าเป็นเนื้อธรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน เลยอยากทราบจากท่านผู้รู้ว่า ผิดจากหลักธรรมหรือไม่  ขอบคุณครับ

    จากคุณ : agam - [ 20 พ.ค. 48 22:04:44 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม