◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    เงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะจัดว่าเป็นกลุ่มชนชั้นกลางครับ

    ก็อ่านกระทู้หลายกระทู้เห็นบางคนแบ่งชั้นกันด้วยเงินเดือนเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าคนชั้นกลาง

    จากคุณ : oh wow - [ 22 ต.ค. 46 14:46:57 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม