◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ว้ายตาเถร/ สรอรรถบอกชูชีพเซ็นต์อนุมัติโครงการฯโดยไม่ได้ศึกษาตามที่ข้าราชการเสนอมา

    สรอรรถให้สัมภาษณ์ว่า รมต.ชูชีพ ไม่มีอำนาจหรือเวลาไปอ่านโครงการฯที่ข้าราชการเสนอมาคือการซื้อเมล็ดพันธ์ข้าว ร้อยกว่าล้าน เพราะเป็นรัฐมนตรี ไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุกเรื่อง และบางเรื่องก็อนุมัติไปตามที่ข้าราชการเสนอเท่านั้น เป็นเรื่องปกติ
    ตาเถรประเทศไทย แล้วจะมีรัฐบาลไปทำไมเนี่ย / ก็มีข้าราชการเท่านั้นพอ เพราะเสนอๆ อะไรไปก็ไม่ต้องพิจารณาทุกอย่างก็ต้องอนุมัติตามเสนออยู่แล้วทุกเรื่อง โธ่ถังอนิจา

    จากคุณ : //// - [ 18 ธ.ค. 45 19:27:32 A:203.146.35.50 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม