◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ม็อบปากมูน เราลองมา list การต่อสู้ที่ยาวนาน. ดูนะคับ [NGO ปากมูน]

  เท่าที่อ่าน หลาย ๆ กระทู้ หลาย ๆ ความคิดเห็ฯ ที่ด่า ๆ กันผมว่า ทุกคนล้วน รู้มาแบบเผิน ๆ ผ่าน ศื่อโฆษณาชวนเชื่อของภาครัฐ หลาย ๆ สมัย รวมทั้งสมัยนี้ ..

  ผมของ list รายละเอียดคราว ๆ ของการเรียกร้องความเป็ฯธรรมของชาวบ้านปากมูน มา เพื่อจะให้เห็น ว่า เขา ได้ไปเท่าไหร่ และจะเอาไปเท่าไหร่อีก นะคับ ...

  ถ้าเห็นว่าไม่ตรงกับคุณ ช่วงไหน ก็ ทำการเรียกร้องได้เลยนะคับ ...

  - ปี 34 โครงการเริ่มดำเนินการ ไปพร้อมกับการคัดค้านของชาวบ้าน ... ในประเด็นเรื่องผลกระทบของสังคมและสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านที่คัดค้าน เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการ นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ รัฐ หรือใคร ๆ ไม่ฟังเสียงชาวบ้าน และ ชาวบ้านถูกกีดกันออกจากกระบวนการ การพิจาณาโครงการ .  แม้การเรียกร้องจะมีมากเพียงใด แต่รัฐก็ไม่ฟังเสียงชาวบ้าน ประเด็นการต่อสู้จริงเปลี่ยนไป โดยเปลี่ยนเป็นการเรียกร้องค่าชดเชยแทน ..

  มีการเคลื่อนขบวนชุมนุนเข้ากรุงเทพ ชุม 19 วัน และ ได้คุยกับรัฐบาลอยู่ 5 วันโดยมีข้อตกลงดังนี้ ..

  รัฐบาลให้เหตุผลว่า เขื่อนได้สร้างไปแล้ว 50 % คุณจะมาคัดค้านอย่างไรก็ไร้ประโยชน์ พร้อมกับมอบเวื่อนไขให้ชาวบ้าน มา 5 ข้อ  
  1.1 ให้การไฟฟ้าปักหลักระดับน้ำท่วมที่ชัดเจน
  1.2 ให้การไฟฟ้าจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม
  1.3 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่สร้างเขื่อนชาวบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพหาปลาได้ ให้ การไฟฟ้าจ่ายค่าชดเชยให้
  1.4 เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ชาวบ้านยังไม่สามารถประกอบอาชีพการประมงได้เหมือนเดิม การไฟฟ้าจะจ่ายค่าชดเชยการ เสียอาชีพถาวรให้
  1.5 ถ้าน้ำในเขื่อนเน่าเสีย การไฟฟ้าออกจ่ายใช้จ่ายในการจัดการ ...

  ทั้งหมด 5 ข้อ เหมื่อนว่า เป็นสิ่งที่น่าพอใจ การลงมติครม. ครั้งนี้ชาวบ้านยังไม่ได้รับค่าชดเลยเลย.. แต่เป็นเพียงมติ เท่านั้น

  - ปี 38 หลังจากที่ชาวบ้าน ประท้วงอย่างสันติ ที่ สันเขื่อปากมูล เป็นเวลานาน 5 เดือน การไฟฟ้าได้ยอมออกมาจ่ายค่าชดเชยให้ชาวบ้าน 3,955 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 90,000 บาท โดยแบ่งเข้าครอบครัว 30,000 บาท และ เอาเข้ากองทุนสหกรณ์ 60,000 บาท


  - ปี 40 ชาวบ้านกลับไปถวงถาม คำสัญญาจากรัฐบาล ในกรณีข้อที่ 4 การชดเชยค่า สูนย์เสียอาชีพอย่างถาวร เพราะว่า สร้างเขื่อนเรียบร้อย แล้วชาวบ้านไม่สามารถ ประกอบอาชีพประมงได้เหมือนเดิม ...

  ในที่สุดการชุมนุมที่กรุงเทพ นาน 99 วัน รัฐบาลพิจารณา มีมติ เห็นว่า สมควรจ่ายค่าชดเชยการสูนย์อาชีพอย่างถาวรให้ชาวบ้าน โดยการ จัดหาที่ดินให้ ครอบครัวละ 15 ไร่ และ เงิน ครอบครัวละ 5 แสนบาท และ ชาวบ้านรับปากว่าจะเปลี่ยน วิ๔ชีวิต และ เปลี่ยนอาชีพ จากทุน ที่รัฐให้มา   เหมือนเดิมครับ นี่ก็เป็นแค่มติ  ยังไม่มีการจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จน 1 ปีให้หลัง รัฐบาลเปลี่ยนมือผู้น้ำ เป็น นายชวน หลีกภัย มตินั้นถูก โยนทิ้งทั้งขยะ พร้อม บอกกับ ชาวบ้านว่า รัฐบาลไม่มีนโยบาย จ่ายชดเชยย้อนหลัง ....
  คำตอบที่ชาวบ้านต้องเจ็บปวด

  - ปี 42 ชาวบ้าน ตั้งหมู่บ้านแม่มูนมั่นยืนที่ สันเขื่อนแม่มูล  มีการ ทำกันอย่างเป็นเครือข่าย จุดประสงเพื่อน เป่าประกาศให้คนทั้งประเทศทราบการต่อสู้ และ เรียกร้อง อย่าง สงบ แต่ระหว่าง ทั้งยังไม่ได้ รับการเหลียวแลจากรัฐแล้ว รัฐยัง ทำการป้ายสีชาวบ้าน ว่า ได้คืบเอาคอก เรียกร้องไม่รู้จักพอ พวกรุนแรก พวกถ่วงความเจริญ

  - ปี 43 ชาวบ้านเข้ายึดโรงไฟฟ้า เรียกร้องให้ กผฟ. เปิดประตู เขื่อนทั้ง 8 บาน ช่วงเวลาเดียวกันผลการศึกษาของ ธนาคารโลกได้ออกมา สนับสนุน ผลชุมนุมโดยให้เหตุผลเรื่องความคุ้มค่าของการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนปากมูลที่ตั้งไว้ว่า จะผลิตไฟฟ้าได้ วันละ 136 เมกวัต แต่ผลิตได้จริงเพียงวันละ 40 เมกวัต และ จะผลิตได้เพียงช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม เท่านั้น เพราะช่วงน้ำหลาก ระดับน้ำที่หัวเขื่อนและท้ายเขื่อน มีระดับพอ ๆ กัน ทำให้ไม่สามารถปล่อยน้ำมาหมุนกังหันเครืองกำเนิดไฟฟ้าได้  บอกถึงความล้มเหลวของ กผฟ. และแน่นอน กผฟ. ไม่ยอมรับ ข้อศึกษาของธนาคารโลกครั้งนี้ ...  

  จนวันนี้นถึงวันนี้ชาวบ้านก็ยังตั้งหมู่บ้านแม่มูนมั่นยืนบนสันเขื่อนเพื่อประท้วง รัฐบาลอย่างสันติ และ ยังไมได้รับ การชดเชยค่าศูนย์เสียอาชีพถาวรแต่อย่างใด ..

  แต่การเรียกร้องครั้งนี้เปลี่ยนไปว่า ต้องกาให้เปิดประตูเขื่อนถาวร  ไม่ต้องการค่าชดเชย อย่างใดทั้งสิ้น ...

  มองอย่างปลอดอคตินะคับ ...  ผมเชื่อว่าทุกคน มีเหตุผลพอครับ ..

  แก้ไขเมื่อ 18 ธ.ค. 45 14:23:57

  จากคุณ : ดอกธูป - [ 18 ธ.ค. 45 12:23:45 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม