◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ความแตกต่างของสองนายก ทักษิณ ชวน

  ในขณะที่นายชวน พยายามบังคับให้คนลอดมุดใต้ถุนเตี้ย หมอบคลานไปทุกวัน

  นายกทักษิณ กลับเห็นปัญหาความไม่สดวก แก้ไขยกพื้นให้สูงขึ้นเพื่อผู้คนจะลอดไปมาได้โดยสดวก

  การบังคับใช้กฏหมาย โดยหลับหูหลับตา ไม่ดูข้อบกพร่อง
  การแก้ไขกฏกติกา เพื่อให้ทันสมัย
  การปรับปรุง ระบบราชการ โดยแก้กติกา การยื้อยุด ให้กลับไปใช้ของเดิม

  นี่คือความแตกต่าง ครับ ความแตกต่างของ งูหลาม กับคอมพิวเตอร์

  จากคุณ : ทรงวิทย์ - [ 27 ก.ย. 45 11:03:39 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม