◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ช็อกผลสอบวัดความรู้เอ็นท์ ตกเกือบทั้งปท.! นร.99%ได้เลขไม่ถึงครึ่ง

  อังกฤษ-ไทย-สังคมร่อแร่ ปธ.ประเมินคุณภาพฯเฉ่ง ศธ.-ครู-หลักสูตรต้นเหตุ

  สกอ.ประกาศผลวัดความรู้ ครั้งที่ 2/2546 ตะลึงเด็ก ม.6 แสนคนสอบตกวิชาหลักกราวรูด ไม่เว้นแม้สังคมศึกษา ภาษาไทย ที่ได้คะแนนไม่ถึงครึ่งจากเต็ม 100 เผยคณิตศาสตร์อ่อนสุดได้แค่ 24 คะแนน เผยคุณภาพแย่กว่าผลสอบครั้งที่แล้วเกือบทุกวิชา ประธาน สมศ.ชี้ต้นเหตุจากหลักสูตร-พฤติกรรมครูสอนไม่เปลี่ยน

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) แจ้งสถิติคะแนนสอบวัดความรู้ครั้งที่ 2/2546 เดือนตุลาคม 2546 ประกอบการสอบเอ็นทรานซ์ประจำปีการศึกษา 2547 ซึ่งมีนักเรียนชั้น ม.6 เข้าสอบรวมหลายแสนคน เฉพาะอย่างยิ่งในวิชาหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณารับเข้าเรียนในคณะวิชาหลักๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม ฯลฯ ปรากฏว่านักเรียนเกือบทั้งหมด สอบได้คะแนนไม่ถึงครึ่งจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่ วิชาภาษาไทย มีนักเรียนสอบ 232,746 คน สอบได้คะแนนไม่ถึง 50 คะแนน 188,801 คน คิดเป็น 81.11% วิชาสังคม เข้าสอบ 232,904 คน สอบได้ไม่ถึง 50 คะแนน 208,355 คน คิดเป็น 90% วิชาภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 235,556 คน สอบได้ไม่ถึง 50 คะแนน 216,064 คน คิดเป็น 92.64% วิชาคณิต 1 เข้าสอบ 167,658 คน ได้ไม่ถึง 50 คะแนน 164,758 คน คิดเป็น 99.25% วิชาเคมี เข้าสอบ 123,961 คน ได้ไม่ถึง 50 คะแนน 116,967 คน คิดเป็น 94.35% วิชาฟิสิกส์ เข้าสอบ 126,699 คน ได้ไม่ถึง 50 คะแนน 111,305 คน คิดเป็น 87.84%

  วิชาชีววิทยา เข้าสอบ 116,021 คน ได้ไม่ถึง 50 คะแนน 113,648 คน คิดเป็น 97.95% วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เข้าสอบ 109,692 คน ได้ไม่ถึง 50 คะแนน 100,224 คน คิดเป็น 92.28% วิชาคณิต 2 เข้าสอบ 114,917 คน ได้ไม่ถึง 50 คะแนน 112,238 คน คิดเป็น 98.64% ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสอบครั้งที่ 1/2546 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ในหลายวิชายังต่ำกว่า เช่น วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 38.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ 33.10 คะแนน คณิตศาสตร์ 1 ครั้งที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ย 26.20 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ 24.86 คะแนน วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ครั้งที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ย 40.38 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ 37.86 คะแนน เป็นต้น (อ่านรายละเอียด น.15)

  นายสุชาติ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ กอ. กล่าวว่า สถิติดังกล่าวแสดงว่ามาตรฐานของเด็กค่อนข้างแย่ ดังนั้น โรงเรียนต้องเพิ่มขีดความสามารถในการสอนในวิชาเหล่านี้ สาเหตุที่แท้จริงจะมาจากปัจจัยใดบ้างนั้น คงต้องวิจัยในเชิงลึก ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้ทำ

  นายอมเรศ ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) กล่าวว่า ตนไม่ประหลาดใจกับผลดังกล่าว เพราะวันนี้ตัวครูยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม หลักสูตรก็ยังไม่เปลี่ยน แล้วคุณภาพนักเรียนจะดีขึ้นได้อย่างไร ผลสอบครั้งนี้ฟ้องว่ากระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ทำผิด การจะทำให้ดีขึ้นก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครู เปลี่ยนวิธีสอน ซึ่ง ศธ.ต้องมีมาตรการให้ครูเปลี่ยนให้ได้ ต้องให้เป็นเสมือนโค้ช มุ่งไปสู่การสร้างเด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็น

  วันเดียวกัน นายประเสริฐ ชิตพงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) กล่าวกรณีนายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการ ศธ. มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาในต่างจังหวัดรับเด็กที่อยู่ในพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 30-60% โดยไม่ต้องสอบว่า นโยบายนี้ทำได้ แต่รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวตามจริงในแต่ละสาขา ตามจำนวนนักศึกษาที่ต้องการให้รับเพิ่ม โดย มอ.สามารถรับนักศึกษาเพิ่มได้อีกปีละ 1 หมื่นคน จากที่รับอยู่ในปัจจุบัน 7-8 หมื่นคน

  นายสุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) กล่าวว่า ร.ต.อ.วรเดช จันทรศร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เชิญประชุมอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดวันที่ 18 พฤศจิกายน เพื่อหารือเรื่องดังกล่าว ซึ่งถ้าเป็นนโยบายก็ต้องทำ แต่ก็ต้องพิจารณาถึงสาขาที่รับได้ โดยต้องดูความพร้อมด้วย

  จากคุณ : ผักบุ้ง - [ 15 พ.ย. 46 11:30:18 A:202.57.169.51 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม