◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    เราเป็นคนที่หมกมุ่นมากกกกกกกกกก... แต่..... ณิเอง

    อยากจะรู้ว่าชีวิตจริงๆแล้วคืออะไร คือการ เกิดมา เรียน ทํางาน หาเงิน ใช่หรือเปล่า ถ้าไม่มีเงินแล้วจะทําอะไรก็ลําบาก ที่เรารู้ด้วยตัวเองนะ ตอนนี้กําลังหมกมุ่นเรื่อง ความรักอยู่ อยากจะตัดไป ชีวิตก็แห้งแล้งเต็มทน อยากจะสละโลกก็เหมือนหลอกตัวเอง ด้วยว่าความรักที่มีให้นี้ เป็นแรงบันดาลใจ ของเราที่มองโลกนี้อย่างสวยงาม แต่รักที่มีให้เธอคงเป็นรักข้างเดียว ซึ่งยากที่เธอจะตอบสนอง อ่านปรัชญา ศาสนามาหลายเล่ม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเธอด้วย อยากจะเข้าใจเธอ รักเธอ โดยมิให้จิตเศร้าหมอง มีแรงใจก็เพราะเธอ นี้แหละคือความหมกมุ่นของฉัน ....เปิดใจให้บ้าง

    จากคุณ : what for ^.~ - [ 16 ต.ค. 45 14:14:27 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม