◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ถ้างดสร้างหลังคาบนอาคารสูง ออกเพื่อประหยัดงบก่อสร้าง จะมีผลเสียอะไรบ้างคะ

    ถ้าเราเปลี่ยน ใจ ไม่ทำหลังคาmetal sheet คลุมชั้นดาดฟ้าบนอาคารสูง  เนือ่งจากเราต้องการลดงบประมาณก่อสร้างลง   นั้นการที่ตึกสูงไม่มีหลังคาคลุมจะมีผลเสียอะไรบ้างไหมคะ

    จากคุณ : รุ่งใส - [ 4 เม.ย. 48 20:26:34 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม