◀ Previous Next ▶ Up ▲


witpoko.com


ขอความช่วยเหลือเรื่อง c# กับการ split คำ

จากข้อมูลที่ได้จาก csv คือ

สุภัทรา,แย้มศิริ,ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
อนุชา,ตีระนันทน์,TOYOTA GOSEI(THAILAND) CO.,LTD.

ผมจึงเขียน function เพื่อ split คำ โดยใช้เครื่องหมาย , เป็นตัวตัดคำ


String[] texts = System.IO.File.ReadAllLines(@"C:\\\\Users\\\\Babymafia\\\\Desktop\\\\csv.csv");


foreach (string s in texts)

{

String[] values = s.Split(,);

...

}แต่ปัญหาที่เจอก็คือ จากข้อมูลใน csv บรรทัดแรก มีการทำงานที่ถูกต้อง

แต่เมื่อ function อ่านข้อมูล csv บรรทัดที่สอง คอลั่มสุดท้าย เนื่องจาก คำว่า TOYOTA GOSEI(THAILAND) CO.,LTD.

จะเห็นได้ว่ามีอักขระ , อยู่ใน ชื่อบริษัท (ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้) และผมไม่ต้องการให้มันตัดคำในชื่อของบริษัทนี้

มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

แก้ไขเมื่อ 08 ก.ย. 52 13:05:36

แก้ไขเมื่อ 08 ก.ย. 52 13:05:12

แก้ไขเมื่อ 08 ก.ย. 52 13:03:28

จากคุณ : หนุ่มช่างฝัน -[ 8 ก.ย. 52 - 11:42:15 ]
Share/Save/Bookmark

กระทู้ยอดนิยม