◀ Previous Next ▶ Up ▲


witpoko.com


sourcecode โปรแกรมตัวอย่างเขียนด้วย VB6 10 โปรแกรม

จำหน่าย Sourcecode โปรแกรม สำหรับ นักเรียน นักศึกษา หรือโปรแกรมเมอร์มือใหม่ และผู้สนใจการเขียนโปรแกรมด้วย VB6 ฐานข้อมูล Access รีพอร์ทใช้ Crystal Report ด้วยรูปแบบการเรียนรู้เป็นโปรเจ็กต่างๆ การเขียนโค้ดระดับมืออาชีพ สามารถนำไปดัดแปลง แก้ไข ให้เป็นแบบของตัวเอง ในราคาเพียง 500 บาท ( ห้าร้อยบาทถ้วน ) พิเศษสำหรับท่านที่สั่งซื้อภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2549 เหลือเพียง 300 บาท ( สามร้อยบาทถ้วน )เท่านั้น รีบตัดสินใจด่วน
ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ก่อนได้ที่ลิงค์ http://www.upload2u.net/934068 หากสนใจก็กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย ชื่อบัญชี นายโสภณ ลีลาสินธุชัย เลขที่บัญชี 198-1-21441-0 สาขาย่อยสรงประภา ครับ แล้วแจ้งมาที่อีเมล์ [email protected] หรือโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 089-128-4013 ติดต่อ kopman ครับ ระหว่าง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.30 - 18.30 น. เมื่อทางเราตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะส่ง sms ไปแจ้ง Password ให้ครับ
สำหรับรายละเอียดทั้ง 10 โปรแกรม มีดังนี้ครับ
1.-โปรแกรมจัดการบริหารกลุ่มเกษตรกรปลูกมันฝรั่ง
การเขียนโปรแกรมจัดการบริหารกลุ่มเกษตรกรปลูกมันฝรั่ง Visual Basic6 โปรแกรมสำหรับบริการกิจการที่มีสาขาอยู่ต่างจังหวัดเป็นตัวรับซื้อพืชไร่เข้าสำหนักงานใหญ่
เมื่อคุณศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมนี้ คุณสามารถที่จะเรียนรู้ระบบการทำงานต่างๆ ที่ทางผู้จัดทำพยามให้เข้าใจหลักการเขียนเบื้องต้น ประกอบไปด้วย
วิธีการเขียน หมวดข้อมูลหลัก ข้อมูลหลัก เพิ่ม / ลบ / แก้ไข / ปรับปรุง ค้นหา กลุ่มสินค้า,สินค้า,ผู้จำหน่ายสินค้า,กลุ่มลูกไร่,ลูกไร่,ประวัติราคา,เจ้าหน้าที่บริษัท,ฤดูการปลูก
วิธีการเขียน หมวดรายการประจำวัน เพิ่ม / ลบ / แก้ไข / ปรับปรุง ซื้อสินค้าเข้าคลังสินค้า , เบิกสินค้าให้ลูกไร่ ,
รับมันฝรั่งจากลูกไร่, รายการลูกไร่กู้เงิน,สรุปยอดเงินลูกไร่แต่ละคน,ตัดสินค้ามันฝรั่ง ส่งสำนักงานใหญ่
วิธีการเขียน หมวด รายงานกลุ่มสินค้า สามารถเลือกรายการให้แสดงรายงาน ของรายงานสินค้า
รายงานผู้จำหน่ายสินค้า,รายงานกลุ่มลูกไร่,รายงานนรายละเอียดลูกไร่,รายเจ้าหน้าที่บริษัท,รายงานรายละเอียดฤดูกาล
รายงานการซื้อสินค้า,รายงานการเบิกสินค้า,รายงานการกู้เงินลูกไร่,รายงานการรับมันฝรั่งจากลูกไร่,รายงานสรุปยอดเงินลูกไร่,รายงานส่งสินค้า ( มันฝรั่ง )
สำนักงานใหญ่,รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ,รายลูกไร่ค้างเงินกู้,รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านวัตถุดิบ,รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านผลผลิต
วิธีการเขียน หมวดวิเคราะห์ข้อมูล, โดยแสดงเลือกข้อมูลและแสดงมาเป็นกราฟแสดงผล โดยแสดงแสดงรายงาน ผลผลิตที่ได้รับการต่อเชื่อมมันที่เบิก,
ผลผลิตที่ได้รับต่อพื้นที่ปลูก,ผลผลิตต่อพื้นที่ปลูกทุกฤดูกาล

2.-โปรแกรมบริหารกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
การเขียนโปรแกรมบริหารกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ด้วย Visual Basic6 เมื่อคุณศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมนี้
คุณสามารถที่จะเรียนรู้ระบบการทำงานต่าง ที่ทางผู้จัดทำพยามให้เข้าใจหลักการเขียนเบื้องต้น ประกอบไปด้วย
ข้อมูลหลัก
วิธีการเขียน เพิ่ม/ปรับปรุง การลบข้อมูล การเพิ่มรายการใหม่ โดยกำหนดเลขที่รันอัตโนมัติ ในเมนู รายละเอียดลูกค้า ,รายละเอียดผู้ขาย ,รายละเอียดแผนก,รายละเอียดสินค้า,รายละเอียดพนักงาน, รายละเอียดมัคคุเทศก์
รายการประจำวัน
รายการสั่งซื้อสินค้า เมื่อต้องการสั่งซื้อสินค้า คุณจะเข้าใจ วิธีการเขียน การจัดเก็บข้อมูลลงในตารางสินค้า การลบข้อมูล การพิมพ์แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
รายการรับสินค้าจากการสั่งซื้อ เมื่อรับสินค้าเข้าสต๊อก คุณจะเข้าใจ วิธีการเขียน การดึงข้อมูลสินค้าที่ได้เคยสั่งซื้อไปแล้ว การจัดเข้ามูลลงในตารางสินค้า การเลือกรับสินค้าเฉพาะอย่าง การลบข้อมูล
รายการออกรหัสทัวร์ คุณจะเข้าใจ วิธีการ เพิ่ม / ปรับปรุง ข้อมูลและการสร้างเลขที่อัตโนมัติของการรออกรหัสทัวร์ และการจัดเก็บคอมมิชชั่น เพื่อใช้ไปคำนวน ในการซื้อสินค้าจากลูกทัวร์ ,วิธีการเรียกดูข้อมูลรหัสทัวส์ทั้งหมด
รายการขายสินค้า ขายสินค้าให้ลูกทัวร์ คุณจะเข้าใจวิธีการเขียน เพิ่มข้อมูลการขายลงในตารางสินค้า หลังจากนั้นจะหักสต๊อกให้อัตโนมัติและจะไปคำนวนคอมมัชชั่นให้ไกด์ทัวร์ , พิมพ์ใบรายการขาย , ค้นหาบิลที่ออกไปแล้วเพื่อออกบิลซ้ำอีกครั้ง
รายการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ สำหรับจ่ายชำระหนี้ คุณจะเข้าใจในวิธีการเขียน การเลือกรายการเจ้าหนี้ และ เลือกเลขที่ใบส่งของ กรณีที่รับสินค้าเข้าสต๊อก และได้เลือกการชำระหนี้ เป็นเงินเชื่อ
รายการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ ลูกค้าได้ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ และได้รับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ คุณจะเข้าใจหลักการเขียน การเลือกข้อมูลในส่งสินค้า เพื่อนำมาอ้างอิงในการชำระหนี้จากลูกหนี้ การเพิ่มรายการใหม่ ,การยกเลิกรายการ
รายงาน
วิธีการเขียน ออกรายงาน , รายงานรายละเอียดลูกค้า , รายงานรายละเอียดผู้ขาย ,รายงานรายละเอียดสินค้า ( สินค้าคงเหลือ ) , รายงานรายละเอียดพนักงาน , รายงานรายละเอียดมัคคุเทศก์ ,รายงานรายละเอียดการรับสินค้า ,
รายงานการสรุปการรับสินค้า , รายงานรายละเอียดการขายสินค้า , รางานสรุปการขาย , รายงานรายละเอียดการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ , รายงานสรุปเจ้าหนี้ค้างชำระ , รายงานรายละเอียดการรับชำระหนี้ , รายงานสรุปลูกหนี้ค้างชำระ , รายงานสรุปสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ , รายงานสรุปสินค้าที่ยังไม่ได้รับการสั่งซื้อ , รายงานสรุปคอมมิชชั่นพนักงานขาย
วิธีการเขียน กราฟแสดงรายงาน , กราฟแสดงยอดขายแต่ละแผนก , กราฟแสดงยอดขายสินค้าเฉพาะอย่าง
กราฟแสดงยอดขายแต่ละแผนก ( 2 ) , กราฟแสดงขายสินค้าในแผนก

3.-โปรแกรมบริหารเงินกู้รายวัน/รายเดือน
การเขียน โปรแกรมบริหารเงินกู้รายวัน/รายเดือน ด้วย Visual Basic6 สำหรับบริหารงานผู้ที่ปล่อยเงินกู้รายวัน เพื่อคำนวนการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้แม่นยำ เมื่อคุณศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมนี้ คุณสามารถที่จะเรียนรู้ระบบการทำงานต่าง ที่ทางผู้จัดทำพยามให้เข้าใจหลักการเขียนเบื้องต้น ประกอบไปด้วย
วิธีการเขียน ในหมวดลูกหนี้ ประกอบด้วย การรับเลขที่อัตโนมัติ การแบ่งกลุ่มผู้จัดเก็บเงิน วันที่ปล่อยกู้ บันทึก / แก้ไข / ยกเลิก / ชื่อ-ที่อยู่ การบันทึกเงินต้น โดยสามารถเลือกข้อมูลเป็น รายเดือน หรือ รายวัน โดยจะคำนวนให้อัตโนมัติโดยเรียกข้อมูลจากเงินต้น โดยจากคำนวนจากยอดเฉลี่ยที่จะต้องจ่าย ในแต่ละงวด การแสดงข้อมูล ลูกหนี้ ทั้งหมด โดยสามารถเลือกข้อมูล ระหว่าง แสดงเฉพาะที่ค้างชำระ หรือแสดงทั้งหมด
วิธีการเขียน ในหมวดการรับชำระเงินจากลูกหนี้ เมื่อเลือกลูกหนี้แล้ว จะแสดงงวดทั้งหมดที่ยังค้างชำระมาแสดง โดยจะแสดงข้อมูล วันที่ปัจจุบัน งวดคงเหลือก และยอดเงินคงเหลือที่ต้องชำระให้ทราบให้ทราบ เมื่อคลิกรายการที่รับชำระ จะแสดงแบบฟอร์มรับชำระเงินจากลูกหนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบว่า ชำระงวดที่เท่าไหร่ เป็นเงินเท่าไหร่ และเหลือยอดที่ค้างชำระอีกเท่าไหร่
วิธีการเขียน ในหมวดลูกหนี้คงค้างชำระ สามารถเลือกกลุ่มแสดงที่จัดเก็บเงินลูกหนี้ โดยพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ หรือ เลือกแสดงรายการลูกหนี้ทั้งหมด โดยสามารถเลือก เฉพาะที่มียอดคงเหลือ หรือ แสดงทั้งหมดรวมที่ชำระครบแล้ว แสดงยอดรวมเงินรวมที่คงค้างทั้งหมด
วิธีการเขียน สมุดรายวัน โดยสามารถเลือกวันที่เริ่มต้น ถึง วันที่สิ้นสุดที่ต้องการให้แสดงผล โดยจะแสดงการรับเงินจากลูกค้า ทางเครื่องพิมพ์
วิธีการเขียน ตั้งค่ายอดยกมาก สำหรับต้องการ เพิ่มหรือ ลด ยอด คงเหลือ
วิธีการเขียน การออกรายงานการรับจ่ายเงินแบบละเอียด / รายการการรับจ่ายเงินแบบสรุป โดยสามารถเลือกวันที่เริ่มต้น- วันที่สิ้นสุด และแสดงรายงานออกมาทางเครื่องพิมพ์

4.-โปรแกรมบริหารรถเช่า
การเขียน โปรแกรมบริหารรถเช่า ด้วย Visual Basic6 สำหรับงานบริหารรถเช่าขนาดเล็กถึงขนาดกลางให้เจ้ากิจการสามารถดูแลรายจ่ายอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการซ่อมรถ เมื่อคุณศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมนี้ คุณสามารถที่จะเรียนรู้ระบบการทำงานต่าง ที่ทางผู้จัดทำพยามให้เข้าใจหลักการเขียนเบื้องต้น ประกอบไปด้วย
ข้อมูลหลัก
บันทึก / แก้ไข / ยกเลิก / ข้อมูลรายละเอียดรถ โดยกำหนดค่าเช่า และบันทึกภาพรถ พร้อมข้อมูลอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาพร้อมรถ , ข้อมูลรายการลูกค้า/ผู้ค้ำประกัน,ข้อมูลรายการอุปกรณ์,ประจำรถ,ข้อมูลรายการผู้ครอบครองรถ,ข้อมูลรายการซ่อมบำรุงรถยนต์,ข้อมูลพนักงาน,ข้อมูลรายการจ่าย
วิธีการเขียน หมวดรายการประจำวัน บันทึก / แก้ไข / ยกเลิก รายการให้เช่ารถยนต์ โดยสามารถระบุวันเช่าและคำนวนเงินให้อัตโนมัติ
วิธีการเขียน รายการรับรถคืนจากการให้เช่า โดยสามารถเลือกรายการทะเบียนรถ พร้อมคำนวนค่าปรับกรณีที่ช้า
วิธีการเขียน รายการบันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน สำหรับบันทึกข้อมูลขายประจำวัน
วิธีการเขียน หมวดรายการประจำรถยนต์ บันทึก / แก้ไข / ยกเลิก รายการบันทึกมิเตอร์รถยนต์ เพื่อคำนวนระยะทางที่ใช้งาน รายการซ่อมบำรุงรถยนต์
วิธีการเขียน หมวดรายงาน รายงานรายละเอียดลูกค้า , รายงานข้อมูลระละเอียดรถ , รายงานการเช่ารถประจำวัน , รายงานการรับคืนรถประจำวัน , รายงานการซ่อมบำรุงรถยนต์ , รายงานสรุปรายได้จากการให้เช่ารถ , รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง , รายานสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
วิธีการเขียน สอบถามข้อมูล
แสดงรายละเอียดลูกค้า / ผู้ค้ำประกัน , แสดงรายละเอียดการถือครองรถยนต์ ,แสดงรายละเอียดรถยนต์ , แสดงรายละเอียดการเช่า/รับคืนรถยนต์ แสดงรายละเอียดรถยนต์ถึงกำหนดส่งคืน , แสดงรายละเอียดรถยนต์ถึงกำหนด ซ่อมบำรุง , แสดงรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถยนต์ , สรุปสถิติการเช่ารถยนต์ , สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรการลบข้อมูลรายการประจำวัน


จากคุณ : h -[ 15 ธ.ค. 49 - 17:51:10 A:168.120.27.74 X: ]

กระทู้ยอดนิยม