◀ Previous Next ▶ Up ▲การแทนกราฟไปเป็นภาพทำได้อย่างไร

การแทนกราฟไปเป็นภาพ
แต่ละแยกคือโหนดๆ หนึ่งครับ

แล้วสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟเอา กำหนดให้แต่ละโหนดเชื่อมต่อกัน นั่นคือเส้นทางๆ หนึ่ง ที่สามารถเดินไปได้ ตรงนี้สามารถแรนดอมได้ครับ

ผลของการสร้างกราฟคือจะได้เมตริกซ์ 2 มิติ แสดงการเชื่อมต่อเส้นทาง เช่น

A B C
A 1 1
B 1 0
C 1 0

หมายถึง เส้นทางนี้มี 3 ทางแยก ชื่อ A B C

A->B = 1 หมายถึง A มีเส้นทางเดินไปยัง B ได้
A->C = 1 หมายถึง A มีเส้นทางเดินไปยัง C ได้
B->A = 1 หมายถึง B สามารถเดินทางไป A ได้
B->A = 0 หมายถึง B ไม่สามารถเดินทางไป A ได้
C->A = 1 หมายถึง C สามารถเดินทางไป A ได้
C->B = 0 หมายถึง B ไม่สามารถเดินทางไป A ได้

เมื่อได้ตรงส่วนนี้แล้ว จึงมาแปลงเป็นภาพ แล้วการแทนภาพเป็นกราฟมีขั้นตอนการเขียนโปรแกรมยังไงครับ อยากทำได้ดังลิงค์http://www.uppicth.com/show.php?filex=c12ccf0fc9d66e52eb3d1ec0e07d5673.bmp


จากคุณ : ข้าวตู -[ 15 พ.ย. 51 - 10:19:31 A:124.121.199.38 X: ]

กระทู้ยอดนิยม