◀ Previous Next ▶ Up ▲


witpoko.com


CWNA ดีไหมในเมืองไทย

อยากรู้ว่าใบประกาศ Certified Wireless Network Associate ของ CWNP น่าไปสอบไหม จะมีประโยชน์บ้างไหมสำหรับทำงานในเมืองไทย

จากคุณ : JustDoIt -[ 15 ส.ค. 49 - 13:12:22 ]

กระทู้ยอดนิยม