◀ Previous Next ▶ Up ▲มางานจุฬาวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กันเถอะ

<blockquote style="padding-left: 1ex;"> <div>สวัสดีครับ<br />ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาเชิญชวนไปร่วมงาน นิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมครั้งที่ 15 หรือที่รู้จักกันในชื่อ NITAD 15 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายนนี้ ร่วมกันงานจุฬาวิชาการครับ<br /><br />สำหรับงาน NITAD ในส่วนที่ทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เราจัดขึ้นนั้น จะมีการจัดแสดงโครงการต่างๆ ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้<br /> <ol><li><b>โครงการเลือกซื้อฮาร์ดแวร์ทางคอมพิวเตอร์</b> โครงการนี้เป็นกิจกรรมให้ความรู้ ความสนุกสนาน แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องในชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อและเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ได้อย่างถูกต้อง ไม่ต้องมีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในทุกครั้งที่จะมีการซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ <a target="_blank" href="http://www.cp.eng.chula.ac.th/%7Enitad15/?p=58">อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม</a></li><li><b>โครงการแนะแนวภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ </b>เป็นโครงการที่จัดขึ้น สำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและกำจัดความเข้าใจผิดที่พบ อยู่ได้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาในสาขาวิชานี้ <a target="_blank" href="http://www.cp.eng.chula.ac.th/%7Enitad15/?p=93">อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม</a></li><li><b>โครงการโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ </b>นำเสนอ ขั้นตอนในการออกแบบที่จำเป็นสำหรับ ซอฟต์แวร์เพื่อชี้ให้เห็นถึงที่มาแนวความคิดและการบริหารงานต่างๆจนกระทั่ง ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งนอกจากจะใช้ในการจัดการซอฟต์แวร์แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้ด้วย นอกจากนี้ผู้ที่เข้าชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ รวมถึงมุมมองที่น่าสนใจ ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน System Analysis , Software Engineering <a target="_blank" href="http://www.cp.eng.chula.ac.th/%7Enitad15/?p=188">อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม</a></li><li><b>โครงการระบบวิสาหกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Enterprise Systems) </b>ผู้ เข้าชมโครงการจะได้รับสาระความรู้และความบันเทิงในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับ ระบบวิสาหกิจ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ การบรรยาย การสาธิตการใช้งานซอฟต์แวร์แง่มุมที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบวิสาหกิจ <a target="_blank" href="http://www.cp.eng.chula.ac.th/%7Enitad15/?p=103">อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม</a></li></ol>นอก จากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานต่างๆ ทั้งที่เป็นผลงานสำหรับประกวดแข่งขัน และ Senior Project ที่จัดทำขึ้นโดยนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้</div> <div><ol><li><b>Shoot'em Up</b> เป็นการนำเกมที่เล่นอยู่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งบังคับตัวละครโดย keyboard ให้กลายเป็น ผู้เล่นจริงๆได้ลงไปเล่นในสนามของเกม ด้วยวิธีการทางประมวลผลภาพ (image processing) <a target="_blank" href="http://www.cp.eng.chula.ac.th/%7Enitad15/?p=97">อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม</a></li><li><b>โครงงานจัดแสดงและสาธิตซอฟต์แวร์ช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์ หรือ จามจุรีวินิจ (ซียูไดแอก)</b> โครงการนี้เป็นโครงการสาธิตซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวินิจฉัยทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการนับเซลล์เนื้อเยื่อ เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว การหาปริมาตรของ เซลล์เหล่านั้น <a target="_blank" href="http://www.cp.eng.chula.ac.th/%7Enitad15/?p=182">อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม</a></li><li><b>Darker Fox</b> โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาส่วนขยาย (Extension) ของโปรแกรมเวปบราวเซอร์ Firefox ที่จะช่วยลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้สำหรับจอประเภท CRT (Cathod Ray Tube) <a target="_blank" href="http://www.cp.eng.chula.ac.th/%7Enitad15/?p=151">อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม</a></li><li><b>AJAX Tool for Web Application Development </b>(เครื่องมือเอแจ็กซ์สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน) <a target="_blank" href="http://www.cp.eng.chula.ac.th/%7Enitad15/?p=269">อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม</a></li><li><b>โปรแกรมเกมฝึกคิดเลขขั้นพื้นฐานโดยอาศัยการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ(Math shooter) </b><a target="_blank" href="http://www.cp.eng.chula.ac.th/%7Enitad15/?p=284">อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม</a></li><li><b>CP-MAN : เกมเพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น </b><a target="_blank" href="http://www.cp.eng.chula.ac.th/%7Enitad15/?p=275">อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.cp.eng.chula.ac.th/%7Enitad15/">อื่นๆ อีกมากมาย</a></li></ol>น้องๆ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งสถานที่จัดแสดงโครงงาน เวลาที่จัดแสดงโครงงาน รวมไปถึงโครงการอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ <a target="_blank" href="http://www.cp.eng.chula.ac.th/%7Enitad15/">http://www.cp.eng.chula.ac.th/~nitad15/</a> ครับ<br /><br />แล้วพบกันนะครับ</div></blockquote>

จากคุณ : jannzg -[ 20 พ.ย. 51 - 22:57:49 ]


กระทู้ยอดนิยม