◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  อย. ประกาศ 6 ยี่ห้อ เครื่องสำอางเจ้าปัญหาทำหน้าพัง เพิ่มอีกค่ะถ้าใครยังไม่ทราบเอามาฝากค่ะยี่ห้อนี้เคยเห็นในเน็ตด้วย

  ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางมีสารอันตรายทำหน้าพังเพิ่มอีก 6 ยี่ห้อ

  อย. ประกาศ 6 ยี่ห้อ เครื่องสำอางเจ้าปัญหาทำหน้าพัง ภายหลังการตรวจพบเครื่องสำอางผสมสาร-ห้ามใช้ เตือนผู้บริโภคระวัง ควรซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้า ที่มีหลักแหล่งแน่นอน มีฉลากภาษาไทยที่ให้รายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับชื่อยี่ห้อ ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย ส่วนประกอบ และวิธีใช้ ส่วนร้านค้าที่ขายเครื่องสำอางต้องนำ เครื่องสำอางที่มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือมาขาย และมีหลักฐานซื้อขายชัดเจน
  นพ.มรกต กรเกษม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตามแหล่งจำหน่าย เช่น ร้านค้า และแผงลอย ส่งตรวจวิเคราะห์หาสารห้ามใช้ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งในปีงบประมาณ 2550 นี้ อย.ได้ประกาศ ผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้ไปแล้วรวม 81 ยี่ห้อ และในครั้งนี้ได้ตรวจพบเครื่องสำอางมีสารห้ามใช้เพิ่มอีก 6 ยี่ห้อ โดยตรวจพบ ปรอทแอมโมเนียหรือสารประกอบของปรอท และกรดเรทิโนอิกหรือกรดวิตามินเอ นอกจากนี้ตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแสดงฉลากไม่ถูกต้อง บางผลิตภัณฑ์ไม่มีการระบุ ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย เลขที่ผลิต วันที่ผลิตหรือวันหมดอายุ โดยรายชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผิดกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ เครื่องสำอางยี่ห้อ FAYLACIS NIGHT CREAM FS-202 และยี่ห้อ YANKO Day Cream พบปรอทแอมโมเนีย ฉลากไม่ระบุชื่อผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย เลขที่ผลิต , ยี่ห้อ YANKO Night Cream พบกรดวิตามินเอ ฉลากไม่ระบุ ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย และเลขที่ผลิต , ยี่ห้อ QIAN MEI (ครีมข้นสีเหลือง) และ ยี่ห้อ QIAN MEI (ครีมข้นสีขาว) พบปรอทแอมโมเนีย ฉลากไม่ระบุผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย วันที่ผลิต , ยี่ห้อ ครีม-สมุนไพรว่านทิพย์ ของบริษัท ว่านทิพย์สมุนไพร จำกัด พบปรอทแอมโมเนีย ฉลากไม่ระบุเลขที่ผลิต วันที่ผลิตและวันหมดอายุ
  นพ.มรกต กรเกษม กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเตือนผู้บริโภคอย่าซื้อเครื่องสำอางยี่ห้อดังกล่าวมาใช้อย่างเด็ดขาด เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสารห้ามใช้ เนื่องจาก ปรอทแอมโมเนีย อาจทำให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอท ทำให้ทางเดินปัสสาวะและไตอักเสบ และ กรดวิตามินเอ อาจทำให้เกิด อาการหน้าแดงแสบร้อนรุนแรง เกิดการอักเสบ ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ นอกจากนี้เมื่อจะซื้อขอให้สังเกตฉลากเป็นลำดับแรก ซึ่งฉลากที่ถูกต้องจะต้องมีภาษาไทย มีข้อความบังคับครบถ้วน ได้แก่ ชื่อและประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบสำคัญ วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งแหล่งผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ปริมาณสุทธิ และควรเลือกซื้อจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ ไม่ควรซื้อเพราะคำโฆษณา
  สำหรับร้านค้าที่ซื้อเครื่องสำอางมาจำหน่าย ขอให้ซื้อจากผู้ที่มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน หากเจ้าหน้าที่ อย.ไปตรวจและผู้ขายไม่สามารถนำหลักฐานการซื้อขายมาแสดงได้ ผู้ขายจะต้องมีความผิดเช่นเดียวกับผู้ผลิต ส่วนบทลงโทษผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย และผู้ขาย เครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยจะต้องถูกระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีของผู้ขายหากรู้ต้น:-)่งผลิตให้แจ้งทางราชการ ทราบโดยด่วน เพื่อจะได้ดำเนินการกวาดล้างเครื่องสำอางอันตรายให้หมดไป
  สำหรับรายชื่อเครื่องสำอางมีสารห้ามใช้ที่ อย.เคยประกาศไปทั้งหมด ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ รายชื่อได้ที่ www.fda.moph.go.th คลิกไปที่ “เครื่องสำอาง” และ “ผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย” ซึ่งจะมีทั้งชื่อเครื่องสำอางพร้อมรายละเอียดและรูปภาพแสดงไว้


  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
  เดือนกรกฎาคม
  ข่าวแจก 80 / ปีงบประมาณ 2550

  จากคุณ : Dickens - [ 25 ก.ค. 50 10:45:56 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม