1 กัป นานประมาณใหน อายุโลก อายุดวงอาทิตย์ หรืออายุจักรวาล

ประมาณไม่ถูกครับ นึกไม่ออกว่า 100 ปีเอาผ้าบางๆ มาถูหินขนาด 16 ตารางกิโลเมตร ให้สึกจนหมดเนี่ยมันนานแค่ใหน

 
 

จากคุณ : chaos_r - [ 19 ก.พ. 50 15:40:50 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

อายุจักรวาล

จากคุณ : Milky Power - [ 19 ก.พ. 50 16:33:43 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

= 1 กัลป์

จากคุณ : MAD Magazine - [ 19 ก.พ. 50 17:28:39 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

แค่เรื่องแต่งไม่ใช่หรอคับ

จากคุณ : Limelight - [ 19 ก.พ. 50 17:29:50 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ไม่เคยได้ยินหรอครับ 20 อสงขัย กับ อีกแสนมหากัป

ไม่อยากจะคำนวนถึงอายุของ อสงขัยเลย ว่าจะนานแค่ใหน

ต้องขออภัยนะครับถ้าเขียน กัป, อสงขัย ผิด


จากคุณ : chaos_r - [ 19 ก.พ. 50 17:46:30 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

ที่ผมเคยอ่านเจอ พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ 2 แบบ ครับ ( พระพุทธเจ้าท่านอาจจะเปรียบเทียบแบบอื่นๆไว้อีกหรือไม่ ข้อนี้ผมก็หาไม่เจอเหมือนกัน รอท่านอื่นมาตอบเพิ่มเติมอีกทีดีกว่าครับ )

แบบแรก
100 ปีเอาผ้าบางๆ มาปัด 1 ครั้ง ครับ ไม่ใช่ถูๆ

แบบสอง
100 ปี หยิบเมล็ดพันธุ์ผักกาดออก 1 เมล็ด ในภาชนะ กว้าง 1 โยชน์ ยาว 1 โยชน์ ลึก 1 โยชน์

ถ้าคุณใช้แบบที่สอง จะคิดคำนวนประมาณระยะเวลาออกมาได้ง่ายกว่า
หาปริมาตรของภาชนะทั้งหมด หาร ด้วยปริมาตรของเมล็ดพันธุ์ผักกาด
แล้วก็คูณ 100 ปี เข้าไปอีก

เมล็ดผักกาดที่ผมเคยเห็น จะมีลักษณะกลมๆ แต่ขนาดไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆ
ลองวัดหาค่าเฉลี่ยปริมาตรทรงกลม ของเมล็ดผักกาดดูก็แล้วกันครับ

ส่วน 1 อสงไขย ที่เคยอ่านเจอมา
1 อสงไขยเท่ากับกี่กัปล์
เอา 5 ตั้ง แล้วใส่ศูนย์ไปอีก 50 ตัว
จะเท่ากับจำนวนกัปล์ทั้งหมด ใน 1 อสงไขย

แก้ไขเมื่อ 19 ก.พ. 50 18:20:47

จากคุณ : เรซึชิน - [ 19 ก.พ. 50 18:17:17 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 7

1 กัป 2
5 กัป 6 ปลาฉลามขึ้นบก


จากคุณ : gmrTbfk-ood - [ 19 ก.พ. 50 20:22:06 A:203.113.57.41 X: TicketID:138884 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

ยิ่งกว่าอายุจักรวาลอีกครับ

จากคุณ : Mr.Terran - [ 19 ก.พ. 50 20:34:18 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร
400 เส้น = 1 โยชน์
20 วา = 1 เส้น
1 กัป = ตั้งแต่โลกเกิด จนถึงโลกดับ 1 ครั้ง
อสงไขย = 10 ยกกำลัง 140 กัปป์
คำว่า กัปป์ กับ คำว่า กัลป์ เป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน คนนึงเป็น บาลี คำนึงเป็น สันสกฤต

สมมุติมีกล่องใบหนึ่ง กว้าง 100 โยชน์ ยาว 100โยชน์ และ สูง 100 โยชน์ ในเวลา 100 ปี ให้เอาเมล็ดผักกาด 1 เมล็ด ใส่ลงไปในกล่องนั้น ทำอย่างนี้จนเมล็ดผักกาดนั้นเต็มเสมอเรียบปากกล่อง นั้นละจึงเท่ากับ 1 กัป

(บางตำรากล่าวว่า กว้าง 1 โยชน์ ยาว 1 โยชน์ สูง 1 โยชน์) วิเคราะห์คำนวณ 1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร ดังนั้นกล่องใบนี้มีปริมาตร = 1600X1600X1600 = 4,096,000,000 ลูกบาตกิโลเมตร ประมานว่า เมล็ดผักกาด มีขนาด .5 มิลลิเมตร 1 กิโลเมตรเทียบเป็นมิลลิเมตรได้ดังนี้ 10X100X1000 = 1,000,000 มิลลิเมตรจะได้ 1 กิโลเมตรใช้เมล็ดผักกาดเรียงกัน = (1,000,000)/0.5 = 2,000,000 เมล็ด

ดังนั้น 1600 กิโลเมตรใช้เมล็ดผักกาดเรียงกัน = 1600X2,000,000 = 3,200,000,000 เมล็ด ถ้าเป็นปริมาตร คือ กว้าง x ยาว x สูง
ต้องใช้เมล็ดผักกาดทั้งหมด คือ
3,200,000,000X3,200,000,000X3,200,000,000 = 32,768,000,000,000,000,000,000,000,000 เมล็ด

ใน 100 ปี ใส่เมล็ดผักเพียง 1 เมล็ด ดังนั้นต้องใช้เวลาทั้งหมดคือ
32,768,000,000,000,000,000,000,000,000X100 = 3,276,800,000,000,000,000,000,000,000,000 ปี

จึงได้เวลา 1 กัปป์ ประมาณ สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยล้านล้านล้านล้าน ปีประมาณ 3.3 X 10 ยกกำลัง 30 ปี

1 อสงไขยมีกี่กัปนั้นเป็นจำนวนที่แน่นอน คือ 1 ตามด้วยเลข 0 จำนวน 140 ตัว หรือ 1 X 10 ยกกำลัง140 กัปป์กัปป์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามีอยู่ ๒ ประการ คือ

๑) สุญญกัปป์ หมายถึง กัปป์ที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระเจ้าจักรพรรดิ
๒) อสุญญกัปป์ หมายถึง กัปป์ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระเจ้าจักรพรรดิ อุบัติขึ้น

อสุญญกัปป์มี ๕ อย่างคือ

๑) สารกัปป์ ได้แก่ มหากัปป์(= ๔ อสงไขยกัปป์)ที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๑ พระองค์
๒) มัณฑกัปป์ ได้แก่ มหากัปป์(= ๔ อสงไขยกัปป์)ที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๒ พระองค์
๓) วรกัปป์ ได้แก่ มหากัปป์(= ๔ อสงไขยกัปป์)ที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๓ พระองค์
๔) สารมัณฑกัปป์ ได้แก่ มหากัปป์(= ๔ อสงไขยกัปป์)ที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๔ พระองค์
๕) ภัททกัปป์ ได้แก่ มหากัปป์(= ๔ อสงไขยกัปป์)ที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๕ พระองค์


ภัทรกัปป์ ( คือกัปป์ปัจจุบัน )
มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้ว ๔ พระองค์คือ
- พระพุทธกกุสนธะ
- พระพุทธโกนาคมน์
- พระพุทธกัสสปะ
- พระพุทธโคดม ( สมเด็จพระศาสดาองค์ปัจจุบัน )
- และจะมี พระพุทธเมตไตรย มาตรัสรู้ในอนาคต


เมื่อสิ้นมหากัปป์นี้แล้ว คัมภีร์อนาคตวงศ์กล่าวไว้ว่าอสุญญกัปป์ต่อไปจะเป็น มัณฑกัปป์ มีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์คือ
พระรามโพธิสัตว์ และพระเจ้าปเสนทิโกศล(พระธรรมราช)

http://www.tteen.net/view.php?time=20040301022847


จากคุณ : Mr.Terran - [ 19 ก.พ. 50 20:36:27 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

กัป เป็นคำในภาษาบาลี มีความหมายหลายทาง ได้แก่ กาล, เวลา, สมัย, อายุ, กำหนด, วัด, ประมาณ เป็นคำบอกถึงช่วงเวลาที่ยาวนานที่ใช้ในคัมภีร์พระไตรปิฎก

วิธีนับกัป กำหนดกาลว่านานกัปหนึ่งนั้น พึงรู้ด้วยอุปมาประมาณว่า มีขุนเขากว้างใหญ่สูงโยชน์หนึ่ง (16 กิโลเมตร) ถึง 100 ปีมีเทพยดาเอาผ้าทิพย์เนื้อละเอียดลงมาเช็ดถูบนยอดขุนเขานั้นหนหนึ่งแล้วก็ไป ถึงอีก 100 ปีจึงเอาผ้าลงมาเช็ดถูอีก นิยมอย่างนี้นานมาจนตราบเท่าขุนเขานั้นสึกเกรียนเหี้ยนลงมาราบเสมอพื้นพสุธาแล้ว กำหนดเป็น 1 กัป เมื่อนั้น

อีกนัยหนึ่ง กำหนดด้วยประมาณว่า มีกำแพงเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสโดยกว้างลึกกำหนดหนึ่งโยชน์ ถึง 100 ปีมีเทพยานำเมล็ดผักกาดเต็มเสมอปากำแพงนั้นนานเท่าใด จึงกำหนดว่าเป็น 1 กัป (ดูการประมาณความยาวนานใน อสงไขย)

จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542ระบุจำนวน ของอสงไขย ไว้ว่า เท่ากับ โกฏิ ยกกำลัง 20

ร้อยแสน เป็นหนึ่งโกฏิ

จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A2

อสงไขย
ปล่อยความคิดถึง ปลิวไปในอากาศ
ล่องลอยหัวใจสะอาด ปล่อยไปแสนไกล
กรุ่นกลิ่นบุหงา พัดมาด้วยรักจากใจ
เพียงหวังให้ถึงใคร คนที่รอคนนั้น
ส่งความคิดถึง ปลิวไปในอากาศ
คิดถึงใจจะขาด เธออาจไม่เข้าใจ
แค่อยากให้รู้ ไม่ได้ต้องการสิ่งใด
เธอไม่ต้องคืนใจ ถ้าไม่เธอไม่ต้องการ
( * ) ฝากเป็นเพลง ให้ลอยเล่นลมไป
ล่องลอย ผ่านไปถึงเธอ
แม้จะเนิ่นนาน ยังรักธอ
ตราบนาน อสงไขยเวลา
หากเพลงคิดถึง ที่ปลิวไปในอากาศ
เพียงถ้ามันพลั้งพลาด ไปไม่พบเธอ
ให้บทเพลงนี้ ล่องลอยเรื่อยไปเสมอ
รอสักวันที่เจอ คนที่เขาต้องการ
( ซ้ำ * )
แม้จะเนิ่นนาน ยังรักเธอ
ตราบนาน อสงไขยเวลา


จากคุณ : เมษ (ชื่อนี้ได้มั้ยฮะ) - [ 19 ก.พ. 50 20:40:24 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

พูดถึงอสงไขย นึกถึง google
อสงไขย=10^140
googol  =10^100
อสงไขยจึงมากกว่า googol
googol อ่านเพี้ยนว่า google

A googol is the large number 10^100
The Internet search engine Google was named after this number. Larry Page, one of the founders, was fascinated with mathematics and 'Googol', even during high school. They ended up with 'Google' due to a spelling mistake on a cheque that investors wrote to the founders
จากhttp://en.wikipedia.org/wiki/Googol

 
 


จากคุณ : เมษ (ชื่อนี้ได้มั้ยฮะ) - [ 19 ก.พ. 50 20:50:53 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

ตัวเลขจำนวนปีใน ๑ กัปล์(ช่วงอายุโลก ๑ ครั้ง)   เขียนด้วยตัวเลข   252  แล้วเขียนตัวเลข 0 ตามหลังอีกจำนวน 143 ตัว ... (รวมเป็นจำนวน  146 หลัก)

ถ้าเอาน้ำในโลกมนุษย์ทั้งหมดมาแยกนับเป็นโมเลกุล  จะได้จำนวนโมเลกุลของน้ำจำนวนประมาณ  เป็นตัวเลข  63 หลัก


จากคุณ : Ck (Clarke) - [ 19 ก.พ. 50 22:20:02 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13

1 กัปแค่ 10 ปี หรือมากกว่า นิดหน่อย ไม่เกิน 20ปี

จากพระไตรปิฎกศึกษา ชุดที่2 หน้า 65

พระองค์ตรัสว่า ผู้ใดเจริญอิทธิบาทให้มากเต็มที่แล้ว ถ้าต้องการดำรงอยู่ตลอดกัปหรือเกินกว่ากัปก็อยู่ได้
เราคถาคตก็ได้เจริญอิทธิบาทสมบูรณืเต็มที่แล้ว ถ้าคถาคตปรารถนาก็สามารถดำรงอยู่ตลอดกัปหรือเกินกว่ากัปได้


จากคุณ : แมวเกเร - [ 19 ก.พ. 50 22:23:41 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 14

กัปป์ในความเห็นของคุณแมวเกเรเป็นอายุกัปป์  นับเฉพาะอายุเฉลี่ยของมนุษย์เท่านั้นครับ  ซึ่งอายุกัปป์ของมนุษย์ ยืนยาวที่สุดคือ อสงไขยปี  และน้อยที่สุดคือ  ประมาณสิบปี  อ่านได้จากจักกวัตติสูตร


พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

๓. จักกวัตติสูตร (๒๖)

http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=11&A=1189

ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=33แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงอุบัติในช่วงที่มนุษย์มีอายุ ไม่เกินแสนปี  และไม่ต่ำกว่า หนึ่งร้อยปี เท่านั้นครับ

แต่ในความหมายโดยทั่วไป  คำว่ากัปป์ จะหมายถึงมหากัปป์  คือช่วงเวลาที่จักรวาลเกิดขึ้น  ตั้งอยู่  และดับไปในครั้งหนึ่ง ๆ


พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกว่ามหากัปป์  ดังนั้น  ทฤษฎีบิ๊กแบงที่ว่าจักรวาลเพิ่งระเบิดออกมานี้เป็นครั้งแรกนั้น  ไม่ตรงตามพระไตรปิฎก


จากคุณ : SpiritWithin - [ 20 ก.พ. 50 11:45:38 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 15

สรุปว่า......


งง


จากคุณ : ดุก - [ 20 ก.พ. 50 12:55:39 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 16

man ... เข้ามาดู

จากคุณ : Mr. Fusion - [ 21 ก.พ. 50 08:40:14 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 17

/me เข้ามามึน -*-

จากคุณ : kunikun - [ 22 ก.พ. 50 21:27:13 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 18

ได้ความรู้มากค่ะ

จากคุณ : cmr - [ 26 ก.พ. 50 16:32:05 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 19

ขอบคุณค่ะ เข้ามาหาความรู้บ้าง

จากคุณ : pikulkeaw - [ 1 มี.ค. 50 16:46:46 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
รายละเอียด : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)

วาดภาพประกอบ : คลิกเพื่อวาดภาพประกอบ
(ข้อควรระวัง : ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น มิฉะนั้นข้อความที่พิมพ์ไว้ และค่าที่เลือกจะหายไป - ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)

แตกประเด็น : ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้) Science Symbol Generator
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom