◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  10 อันดับสุดยอดนักฟิสิกส์ของโลกตลอดกาล

  จากการสำรวจความคิดเห็นของนักฟิสิกส์โลกดำเนินการโดยวารสาร Physics World

  อันดับ 10 : เออร์เนสต์ รัตเทอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford)

  นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ เกิด พ.ศ. 2414 ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2480 ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี พ.ศ. 2451 จากผลงานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี เป็นผู้ให้กำเนิดแบบจำลองอะตอมที่คล้ายระบบสุริยะ มีนิวเคลียสอยู่ตรงกลาง (คล้ายดวงอาทิตย์) มีอิเล็กตรอนอยู่รอบนิวเคลียส แต่แบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ด เป็นแบบจำลองที่ยังไม่นำคุณสมบัติเชิงควอนตัมของอะตอมมาใช้ อิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบนิวเคลียสโดยยังไม่มีกรอบควบคุม ต้องรอนีลส์ บอหร์พัฒนาแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ด ให้มีคุณสมบัติเชิงควอนตัมด้วย คืออิเล็กตรอนจะโคจรอยู่รอบนิวเคลียสอย่างมี เสถียรภาพได้เฉพาะบางวิถี โคจรเท่านั้น

  ที่มา : http://www.mythland.org

   
   

  จากคุณ : นาซ่าโพส - [ 15 ก.พ. 50 22:09:43 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม